Nyår

 

31 JANUARI

Jag fick min diagnos för två år sedan. Trots tre år av kontakt har jag fortfarande inte fått träffa någon specialistläkare. De människor som blockerar vården är samma människor jag kritiserade i några inlägg för några år sedan (se nedan).
Första mötet hos min läkare avbokades två dagar innan. Idag får jag inte stöd och ingen vård från samhället överhuvudtaget och heller ingen förklaring till varför. Jag överlever helt genom självmedicinering och privat stöd från vänner och anhöriga.
Att inte få behandling för sin funktionsnedsättning är på liv och död och ett allvarligt brott mot FN-stadgarna.
Mellan år 2015-2016 publicerade jag en serie granskande inlägg av specifika enheter i svensk förvaltning.
Det fick stora konsekvenser för resten av mitt liv.
Läs min dagbok Leva med ADHD, orsaken varför behandlingen blockeras är ganska uppenbar. 
Berättelsen om SLL, NSP och Holger Thomas är framförallt en berättelsen om medicinska manipulationer. 

Men det är också en berättelse om det fria ordet, om en demokrati som inte håller måttet.

UPPDRAG GRANSKNING
Atlasmuren Stockholm. Gång på gång har personalen redogjort hur behandlingen går till i teorin, steg för steg. Nu har det alltså gått tre år sedan vi etablerade kontakt med varandra, mitt ärende har gått genom studenter/sjuksystrar, någon kompetent och erfaren specialist har jag fortfarande inte fått träffa!
Teori och praktik synkar inte. Ett genomgående tema i vårdsverige, förr och idag.

------------------

Den svenska vården av psykiskt sjuka är en mörk historia. Magiskreligiösa föreställningar ledde till ett millenie år av övergrepp och experimenterande på människor. Lobotomin under 1900-talet innebar att tusentals människor i Sverige fick sina liv förstörda; myndigheterna blundade och nästan tusen personer avled som en direkt följd av operationerna, Dagens makthavare inom medicin och politik är snabba att gång på gång ta avstånd från de metoder som användes i historien, det handlar om ytterst om patientsäkerheten och nu är det år 2019: plötsligt dyker en påhittad och fullständigt främmande diagnos upp (vanföreställningar) upp i min journal, en sjuksköterska har skrivit den...

Två år sedan jag fick diagnos, under denna långa period har jag träffat två läkare och en sjuksyster, ingen har någonsin talat något om någon samsjuklighet. På en annan planet. Min filosofi, mina granskningar och hela mitt skrivande har haft utgångspunkten att bekämpa alla former av vanföreställningar.
Vi har återvänt till ruta ett när det gäller patientsäkerhet,
Dagens problem bottnar i systemfel, bl a i en bisarr samverkansmodell, vars syftet i första hand tycks vara att kringgå sekresslagstiftningen.

Atlasmuren måste granskas på alla nivåer. Verksamheten liknar de mörka åren när det gäller grundproblematiken- mentalsjukhusens tidevarv - det är en berättelse om avarter i kollegialt uppträdande, enhetschefer som kör över den medicinska expertisen, en historia där utomstående (tex mindre nogräknade i överstatligheten) går in och påverkar patientbeslut. Ett år efter remissen kom alltså en annan remiss till en annan enhet (skriven av chefen själv som hänvisade till en student/sjuksköterska).
Remissen var till en student som aldrig arbetat på den enheten.

----------------------------------------------------------------

27 DEC

KAMPEN FÖR SJUKVÅRD

FN-stadgarna och rätten till stöd och vård. 

Två år sedan jag fick träffa en läkare.....

Kampen för sjukvård i Sverige går vidare. Den kommer aldrig upphöra. 

Läs min ADHD -BLOGG.

 

ADHD I STOCKHOLM

 

25 DEC

Vargavinter, klimatförändring. Snön faller, börsen rasar, världens tillstånd på allas läppar som vanligt runt nyår...

En juldag i vinterlandet.

Landet som väntar på en regering. 

*

Det sägs att många av dagens världsledare är psykopater...

Psykopaten lever av manipulation. Han kännetecknas också av charm, narcissism och stalkerbeteende. Man kan hantera tillståndet på olika sätt och vi har mycket att lära och mycket att förändra;  Kim jong-Un, Trump och Putin har blivit cartoon, halloweenmasker. Det är vår försvarsmekanism.

Psykopaten söker makt för att kunna manipulera omgivningen, skriv upp att deras mekanismer fungerar, i postsanningens tidevarv... Fake news är en etablerad metod, en accepterad metod, status.

Sverige är inget undantag. 

Psykopaten med makt är potentiellt den farligaste formen i den svartaste triaden, en kombo av narcissism, machavellism och ren och skär galenskap. 

2018 är snart slut och man kan säga att det varit ett mörkt år för egen del, vilket kan vara spännande som omväxling. En upptäcksresa i den så kallade mörka mänskliga triaden. Halloweenmasker och meme är en väg att gå för att beskriva de offentliga personligheterna men allvarligt, psykopati är extremt olustigt när det kryper in i det privata livet. Man får vara glad att jag kommit ur året helskinnad med livet i behåll...

Jag har forskat i alla möjliga psyken i år. 

 

Best of MEDICINSK SAJT 

NIETZSCHES SJUKDOM

 Den hundraåriga gåtan...

 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) drev författandet till psykosomatikens ytterlighet. Han var hundra år före sin tid när han förklarade hur kropp och huvud hänger ihop.  
Alla som studerar hans verk sugs samtidigt in i myten där privatliv och sjukdomstillstånd tar stor plats. Jag var själv tvungen att ägna ett par veckor att gräva i det patalografiska - Nietzschemedicinen - och ta reda på vilka sjukdomar han egentligen hade. Företaget är lite absurt. Alla människor har sjukdomar. Varför är det så viktigt i detta fall?
Det finns inget mystiskt med Nietzsches åkommor men mystifierandet pågår i våra dagar, några moderna neurologer hävdar fortfarande att han hade syfilis. För det första är alltså detta en berättelse om hur historiska mytbildningarna överlever fakta. För det andra är det som drabbade Nietzsches rent medicinskt ett högaktuellt tema i den vetenskapliga revolutionen rörande hjärnan vi befinner oss mitt i.
Nietzsche hade en kronisk fysisk åkomma som vi först på senare år har namn på och medicinskt kan förstå. Han skrev dessutom de sista fyra böckerna sista halvåret explicit påverkad av psykisk ohälsa. I samband med att han var tvungen att avsluta arbetet på universitetet beskrev han kroppens pendlande mellan frisk och sjukt som hans idé om livet. När han placerade hälsotillståndet bokstavligt på raderna gör han själv sekundärfrågan överordnad.

 

Nietzsche är fången i en kropp som protesterar mot det mesta, sömnen, födan, ljuset och luften, temperaturskiftningar.
Hans liv är ödesbestämt att bli annorlunda. Vännerna märker att han förändras de sista tre åren. Hygienen, maten och det vardagspraktiska, humöret. Han har skickat inbjudningen till "min håla", Deussen besöker barndomsvännen 1887, Nietzsche faller i gråt när de sen tar avsked. Ett enkelt rum, ett bord, en stol. Allt är i oordning i rummet i bondstugan, papper på bordet, stövlarna omkullkastade, äggskalen utspridda lite överallt. 
Det sista dramatiska halvåret är slutet på nomadåren, tre år av långsamt förfall, jakten på ny stad, varmare väder, högre luft, billigare rum att bo i. Kollapsen i Turin föregås av allt högre tempo, längre promenader, en manisk kreativitet. Plötsligt bryter han ihop, förlorar kontakten med verkligheten.
Nietzsche blir en annan, uppträder bisarrt, vad är det han drabbats av, vad är det kroppen reagerar på? 
Eftervärlden har klurat hundra år.
Här får ni svarat...
Hundrasjugosju år, för att vara exakt.
Nietzsche ska aldrig sluta tänka på kroppen som till slut protesterar mot alla väderlekar, mot all mat, dryck, mot allt stillasittandet...

En allmängiltig och en privat teorivirvel av kropp finns insprängd i böckerna och det blir omöjligt att frikoppla myt från verklighet, dikt från liv som man kan göra med andra historiska personer. 

Den kroppsliga förändringen gör livsdramat, en drabbande nedräkning månad för månad där sjukt och friskt byter plats med varandra.
Först små strimmor av sjukdom och den sista medvetna tiden, december 1889 är situationen omvänd. Små strimmor av det friska.
DIAGNOS NIETZSCHE
Eftervärlden kan ställa tre diagnoser på Nietzsche med vetenskaplig exakthet. Migrän, korsakoffs och stroke. Det vi vet om migrän idag sammanfattar de symtom som manifesterades från tidig ålder. Det finns dokumenterat i sjukjournalen från artonhundratalet, brev och anteckningar. Det finns inget att dra ifrån, och inget i övrigt att lägga till när man jämför med moderna läkarböckers beskrivningar av någon av diagnoserna, de som som ingår i ett större samverkande neurologiskt komplex. Han hade återkommande halvsidig huvudvärk (höger sida) redan som barn. Ordet anfall förekommer frekvent i breven till modern. Illamående och kräkningar hörde till anfallen. Synen var kraftigt nedsatt och försämrades år för år; han utryckte det mot slutet att han var trekvartsblind. Han led också av en extrem överkänslighet mot ljus och var tvungen att bära paraply vid starkt solsken. Sömnsvårigheter tvingade honom att i perioder ta opiater. Nietzsche hade även födoämnesallergi och fick hålla sig till sträng och knapp diet (tålde t ex inte socker, alkohol, kaffe).
Vitaminrevolutionen (Flytile, 2000) listar västvärldens vanligaste sjukdomar och om migrän står att läsa: "Detta är en speciell form av huvudvärk som orsakas av kramp i hjärnartärerna med efterföljande vidgning. Den kännetecknas av halvsidig huvudvärk med illamående, kräkningar, synrubbningar och överkänslighet mot ljud och ljus. Anfallen utlöses av födoämnesallergi ( choklad, socker, alkohol, kaffe), fysisk och psykisk stress eller sömnlöshet.  

Migrän är bara en följdsjukdom till den dominerande underliggande ohälsan Nietzsche led av och när det kommer till den har hypoteserna varit många under dessa 125 år! T ex syfilis, Picks sjukdom, CADASIL, ögoncancer, myelopati b12, MELAS. 

MELAS (mitokondriell hjärnmyelit) är en medfödd kronisk sjukdom som orsakas av mutation i gen 3243 och leder till migränanfall, matsmältningsstörningar och avslutas med strokeepisoder. Det är den mest sannolika diagnosen i detta fall, det kroniska Nietzsche fick kämpa med genom livet. Den överensstämmer inte bara i symtom och fynd, utan också i allt  i förloppet och det som är åldersrelaterat (till skillnad från övriga nya hypoteser).  

Men vad orsakade den stora katastrofen - den svåra akuta kollapsen - det som tidigare kallades sinnessjukdomen. Vad var det? 
.
.
DEMENS

Den världsberömde neurologen och bästsäljande författaren Oliver Sacks avled förra året. Hans gränsöverskridande verksamhet har haft stor betydelse för vår förståelse av demenssjukdomar. 

Oliver Sacks hade lång och bred erfarenhet av klinisk verksamhet, dessutom hade han en sällsynt talang för att göra den spännande i böcker, han kunde konsten att berätta anekdoter. Han slog igenom med Awakenings som Penny Marshall gjorde film av 1990 med Robert de Niro och Robin Williams i huvudrollerna. Det sackska transparenta konstprojektet var kontroversiellt. Det är ovanligt att exponera patienter och händelser i läkarrummet men med fallbeskrivningarna ville Sacks återuppliva den berättande medicintraditionen från 1800-talet (som har rötter i Hippokrates, läkekonstens begynnelse). Fallstudierna kom med sin stora globala spridning att göra en viktig insats för neurologin.    

Sacks var lika öppen när han till sist skrev om sig själv, On the move, 2015.  Självbiografin beskriver ett intensivt och händelserikt liv som inte var problemfritt. Han skriver till exempel om homosexuliteten som är kontroversiell i USA, episoden om den förlorade oskulden är berättad i den titthålsanda han är förknippad med, han hade supit sig full i Amsterdam för att kunna genomföra projektet, enligt anekdoten.

Den redlöse ynglingen skulle senare att fördjupa sig i en annan minnesförlust, den stora blackouten.

En alkoholdemens som benämns Korsakoffs. 

DET INVALIDISERADE NÄRMINNET

I  Mannen som förväxlade sin fru med en hatt beskriver Sacks tre fall av Korsakoffs sjukdom. Det är en mycket säregen demensform där personen förlorar närminnet men behåller andra hjärnfunktioner. Den extrema amnesin (minnsförlusten) orsakas av ett specifikt trauma, ett bortfall i mellanhjärnan.  

Den förvandlar korsakoffallet till en märkvärdig och mycket bisarr människa.  

Jimmie (kapitlet Den Skeppsbrutne) kom remitterad till hans vårdhem 1970. Mannen talade rappt och logiskt och gav ett charmigt första intryck. Det var en man med många begåvningar. IQ-testet visade toppresultat men Sacks anade efter några minuter, när patienten pratade om ungdomsåren i presens, att något var fel och ställde frågan: "Du Jimmie, hur gammal kan du vara?".

Den gråhårige svarade: "Jag är nitton, doktorn, fyller tjugo nästa gång." Det visade sig att han inte mindes något efter år 1945! Inom forskningen kallas fenomenet bakåtgående minnesförlust.

 Det är ett spännande och skrämmande tankeexperiment:  Vad bli kvar av jaget när man inte minns vad man gjorde igår, eller en minut tidigare? Det blir ingenting kvar visar Sacks och Alexander Lurias undersökningar, ett dåligt minne kan nog vara skönt då och då, men den totala amnestin, ett helt år utan minne, ett helt liv, kan man föreställa sig hur drastiskt personligheten förändras?

Jimme glömde allt som hnt, allt han sagt och gjort efter några sekunder. Det är karaktärisktiskt för grav Korsakoff.  

Sacks fick ett infall som han ångrade efteråt och höll upp en spegel framför ansiktet och mannen fick panikkänslor och undrade vem gubben var. Sacks kände att han utsatt patienten för en grymhet men patientens chock la sig snabbt dock, han glömde snabbt bort händelsen. När patienten sen fick frågan vilket år det är svarade han blixtsnabbt: "Förtifem". Han pratade om att Roosevelt dött och att kriget var vunnet och han trodde Truman var president.       

NIETZSCHES KOLLAPS och KORSAKOFFSKA UTBROTTET

 Turin, 6 januari 1889. Vännerna Burckhardt och Overbeck fick mystiska brev och blev oroliga. Overbeck reste till Turin på misstanke. Aningarna visade sig stämma, eller snarare inte: vännens tillstånd var värre än de anat! Så här beskrev Overbeck mötet: "Nietzsche var förvandlad på det mest fasansfulla sätt, han var inte längre närvarande och i synnerhet i allt som utmärkt honom var han fullständigt oigenkännlig, vad än enstaka spillror och reminiscenser kunde säga om honom: dit hör också hans oförglömliga, obskrivliga utbrott av vänskapliga känslor i det ögonblick vi hälsade på varandra. Ingenting kunde ändra på den kraft med vilket detta faktum slog emot mig: Det är slut med Nietzsche".

 Overbeck forslade Nietzsche till Basel och skrev omedelbart till övriga i bekantskapskretsen, först till Köselitz (den yngre kompositören som kom att bli Nietzsches närmaste förtrogna de sista åren): "...meddela en fruktansvärd olycka. Genom några brev hit kunde jag konstatera att Nietzsche drabbats av ett vansinnesutbrott. På måndag kväll reste jag till Turin. Igår kväll överlämnade jag honom eller snarare en blott för vännen igenkännbar ruinhög av honom till härvarande sinnessjukhus. "

  Författaren fick diagnosen general paralysis of the insane, GPI, orsakad av syfilis (vilket vi idag vet inte är korrekt diagnos), kommunicerade genom att förfalska sin identitet. De närvarande beskrev ett underligt tillstånd hos honom, förvirring och språklig skärpa i symbios. Korsakoffs syndrom kännetecknas av desorientering i tid och rum, ett invalidiserat närminne. Det kan yttra sig olika och ha kan olika orsak (t ex alkohol, stroke, Alzheimer, tumörer, eller magproblem, tarmsjukdomar) men utmärks av ett konfabulerande, påhittade berättelser, en påhittad verklighet som fyller minnesluckorna.

Det borde vara hemskt pinsamt för den drabbade men han glömmer det pinsamma i alla situationer. Han lever i ett evigt nu, han känner inte till morgondagen, han glömmer gårdagen.

Han glömmer bort att han är glömsk.

De sista skruvade breven Nietzsche skrev undertecknade han med namnen Dionysos, Den Korsfäste, Gud. Och i ett av de 19 brev som han sände iväg 3:e och 4:e januari när den grava demensen var ett faktum, till Cosmina Wagner ("till prinsessan Araidne, min älskade) stod det att läsa: Det är en fördom att jag är en människa. Men jag har ofta levt bland människor och känner till allt som människor kan uppleva, från det högsta till det lägsta. Jag har varit Buddha bland indierna, Dionysos i Grekland, Alexander  och Ceasar är mina inkarnationer, likaså Shakespeares diktare lord Bacon. Nu senast var jag dessutom Votaire och Napoleon, kanske också Richard Wagner".      

Man kan jämföra Sacks patienter med Nietzsche. Korsakoffspatientens tal om Truman som om det är idag är identiskt med Nietzsches om Napoleon och Voltaire efter sammanbrottet. Samma förvirrade relation till tid och rum och samma glättiga relation till fakta och verkligheten. Nietzsche hade ställt till med en scen ute på gatan och ryktet säger att författare föll ihop, en större folksamling bildades, han fick ledas till hotellet någon dag mellan annandag jul till 3 januari, datumet oklart liksom om han verkligen föll ihop eller om han endast agerade högljutt uppseendeväckande, förargelseväckande. Även om episoden med gråtandet filosofen runt en hästhals är en vandringssägen kan mycket i den berättelsen vara sant, beteendet stämmer med det omvittnade från hotellet några dagar senare... 

På hospitalet fortsatte han tala om mottagningar som väntade, "majestätiskt bugande" i väntan på kvällens festligheter, kändisarna som var bjudna, hämtade ur den tankevärld han levt senaste åren, som i de obegripliga 19 breven 3-4 januari, ett slag förvirringsbriljans (t ex ett till Kungen "Min frid vare med dig! Jag kommer på tisdag till Rom och vill träffa dig tillsammans med hans Helighet påven!")

I journalanteckningarna från sjukhuset står att han talar "Ibland på italienska, ibland på franska. Ibland kallar han sig hertigen av Cumberland, ibland Kejsaren."

I sitt nästa brev till Közelitz berättar Overbeck om sitt möte med Nietzsche i Turin och det är framförallt en scen som etsat sig fast hos honom, när Nietzsche träffar sin vårdare för första gången.  Overbeck överraskas att den förvirrade mannen som är helt "omtöcknad om sig själv" och tid och rum med exakthet kan minnas en händelse för sju år sen! När man läser beskrivningen i det brevet kan man inte dra någon annan slutsats än han drabbats av Korsakoffs sjukdom.

" Jag ser Nietzsche sitta hopkurad i ett soffhörn läsande. /.../ Han ser fruktansvärt förfallen ut. Han upptäcker mig, känner igen mig, rusar fram och tar häftigt i mig, bryter ut i tårar och sjunker sen i konvulsioner tillbaka i soffan. Jag är så skakad att jag inte kan stå på mina fötter. /.../  Skrattande började Nietzsche tala om den stora mottagning som var planerad för kvällen. /.../ En scen i hospitalets vänstrum. Jag tar för givet att Nietzsche inte vet var han befinner sig. /.../ Nietzsche (som kunnat känna igen Wille sen tidigare  : "Javisst, han måste presenteras! Vem är egentligen den där herrn? (nämligen Wille som just lämnat rummet). Jag - som vill undvika att namnge honom: "Han har inte presenterat sig för oss. Vi får snart veta". (nu har Wille kommit in) Nietzsche - i den mest förbindliga ton och med värdig hållning som i sina bästa dagar : "Jag tror mig ha sett er tidigare och beklagar att ert namn fallit ur minnet. Skulle ni vilja?" Wille: "jag är Wille". Nietzsche - utan att ändra en min, i samma ton och på samma sätt och utan att att tveka : "Wille? Ni är hospitalläkare. För några år sen hade jag samtal med er om religiöst vansinne. Anledningen var en förryckt människa som bodde här eller i Basel. " Wille står tyst och lyssnar och nickar jakande. Jag kunde konstatera den bokstavliga precisionen i detta minne som låt sju år tillbaka i tiden. Och Ni kan tänka Er med vilken förvåning jag hörde detta. Och nu till huvudsaken: Nietzsche ser ingen som helst förbindelse mellan detta distinkta minne och sitt eget aktuella läge."

KORSAKOFFS SYNDROM

I sin rena form heter syndromet Wernicke-Korsakoffs och orsakas av tiaminbrist (b1). Denna renolande Korsakoff drabbade mest alkoholister och sjukdomen var välkänd redan på 1800-talet. Korsakov skev i en avhandling i Moskva 1887: "Det är nästan ueslutande minnet av nyligen inträffade händelser som är stört; färska intryck tycks försvinna snabbast, medan intryck av gammalt datum är väl ihågkomna, varför patientens fyndighet, hans skarpsinne och hans rådighet i stort sett förblir opåverkade".

Än idag uppstår syndromet mest bland de som supit hårt och länge men kan även vara en följd av annan utbredd hjärnskada. (Den ryske neuropsykologen Alexander Luria studerade i en bok ett flertal fall av Korsakoffs, där de flesta hade svårartade hjärntumörer som spridit sig).  

Tarmsjukdomar är vanligt underliggande vid renodlad Korsakoff. Typiska fallets tre symtom: gångstörningar, ögonmotoriska rubbningar, förvirring. (diagnosen kräver inte alla tre, symtomen är individuella). Det är inte otänkbart att Nietzsche hade ren Wernicke -Korsakoff (han hade ju synrubbningar/tarmproblem/förvirring), men det troliga är att fick korsakoffs som en följd av annan sjukdom, troligen MELAS (alternativt "migrändemensen" CADASIL).

Att Nietzsche led av näringsbrist är ingen vild gissning, författarens matsmältningsvårigheter hela livet är dokumenterade i breven, och problemen med födan tilltog med åren. I perioder ett minimalt intag, i stort sett enbart ägg.  B1/B12-brist är sannolik följd av hans stränga diet och alla anfall med kräkningar (ett år 118 st svåra anfall med uppkastningar).

Det andra fallet av korsakoffs som Oliver Sacks tecknar är Nietzsches uppträdande på pricken. En patient som växlade mellan tider och rum och namn, en strid ström av nya indentiteter, den ständiga dubbleringen av jaget, ett dussin olika peroner inom några minuter. Som Nietzsche skrev i det sista brevet: "En sak som är otrevlig och tär på min blygsamhet är att faktiskt varje namn i historien är jag."

 En anekdot i Sacks kapitel om Korsakoffs handlar om en taxichafför som inte kände till att den andra patienten var demenssjuk och blev mycket imponerad över det händelserika livet han levt och misstog honom för ett geni. "Den mest facinerande passageraren jag haft, den ena historien efter den andra, fyllda av äventyr"

När läkaren berättade för taxichauffören att allt patienten sagt varit påhitt fick han en chock - Sacks kallar det groteska beteendet "en fabulerande genialitet".

Som Nietzsche i de sista breven: "Jag är Prado. Jag är också Prados far. Jag vågar säga att jag också är Lesseps". "Imorgon kommer min son Umberto med den älskliga Margherita.../

Patienten har inget val.

Patienten måste uppfinna sig själv i varje ögonblick. Den som tappar minnet tappar sig själv skriver Sacks och han måste således söka och återfinna sig själv ständigt. Det blir ett liv av nya ögonblickliga identiteter.. 

Det finns också en konsekvens i de sista formuleringar Nietzsche lämnade till eftervärlden ("..av de tyska läkarna korsfäst.. Jag har avskaffat Bismarck och alla antisemiter"). Bilderna är hämtade ur hans tankevärld de sista åren, vilket Arne Melberg påpekar. Som om det perceptiva minnet - det inkodade - förblivit intakt.

Ja, det finns en konsekvens när han sen tar på sig den högsta identiteten av de alla...

När han till sist tror att han är Skaparen.

Det är helt i linje med hans viktigaste tankespår i de filosofiska texterna, människan som ersätter Herren - den ofta citerade raden som inleder det sista brevet "När allt kommer omkring skulle jag mycket hellre vilja vara professor i Basel än Gud."

MYTBILDNING OCH FAKTA 

Nietzsches liv är fullt av skrönor. Den mest klassiska är berättelsen om ett bordellbesök, en skröna som fortfarande lever kvar på sina håll. Ursprunget går att spåra till 1920, till en läkare i Wien, som alltså hittade på detta 20 år efter Nietzsches död!    

Tillgängliga fakta är entydiga, man måste läsa om matproblemen, migränen osv, om man ska förstå demensen och den stroke som sedan avslutade hans liv. 

Fallet Nietzsche är ett exempel på hur seglivade myter kan vara, och när de nya hypoteserna rörande demensen under 2000-talet lanserades opponerade sig bland andra två läkare från Rio, Brasilien som förra året publicerades Nietzsche´s neurosyphis. De utförde undersökningen rent medicinskt och gick i samma fälla av myter som många utan djupare kunskaper om hans liv, vanor och anamnes (sjukdomshistoria) gjort. Studien bygger på felaktiga påstående, både vad gäller Nietzsche och syfilis (den långa överlevnaden förklaras med "moderns extremt goda omvårdad", de hävdar att stroke (som Nietzsche drabbades av upprepat sista åren och troligen avled av) inte är sällsynt och att halvsidiga asymmetriska motoriska manifestationer är vanliga).
Det finns alla slags läkare tyvärr men fortfarande finns vettiga läkare och en stor majoritet av dagens neurologer som tagit sig an fallet har avskrivit syfilis/GPI från listan över tänkbara alternativ. Eller hållt det för föga sannolikt.
Fem fakta. 
.

1) Han levde till exempel minst 11 år efter sammanbrottet, vilket skulle vara extremt ovanligt för patienter med obehandlad syfilis. De allra flesta avled inom 5 år.

2) Hans maniska produtivitet under 1888 är ganska okaratäristiskt för syfilis. Samtidigt är en tilltagande kreativitet och hyperaktivitet i linje med vad man sett under utvecklingen av andra demenser.

3) Han saknade de typiska symtomen vid neurosyfilis, och de fynd som går att finna i centrala nervsystemet vid syfilis och GPI. Anteckningarna i sjukjournalen talar t ex om normala reflexer, vilket avviker från syfilisfallen. I själva verket saknade han samtliga fem kardinaltecken för neurosyfilis, inklusive den typiska tungtremorn.

4) Livslång migrän/högersidig huvudvärk är inte typiskt för syfilis, inte heller talproblemen och förlamningen på vänster sida de sista åren under 90-talet. Pianospelet under vårtiden pekar åt annat håll, knappast möjligt vid ett tillstånd av tertiär syfilis. 

5) Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom, och Nietzsche (utan att fördjupa sig i ämnet) levde inte något sexuellt liv direkt. Vem skulle det vara, i så fall, Lou egentligen den enda tänkbara och den relationen stannade som vid en kyss, (vilket hon aldrig erkände eller dementerade). I övrigt låste hon dörren och stannade ensam i sängen de där dagarna då Nietzsche var som mest förälskad. Och historien om bordellbesöket är som annat rörande könsjukdomar en skröna.

HJÄRNAN OCH KROPPEN - MELAS

När vetenskapen noterade svagheten i syfilisdiagnosen lanserades olika nya hypoteser under 2000-talet, ögoncancer föreslogs 2003, och sedan genom sökandet i frontallobskomplexet föreslog tre belgiska neurologer migrändemensen CADASIL. Den dignosen fick stort genomslag 2008 men teorin har svagheter, bl a bryter migränen i det typiska fallet av CADASIL ut först i medelåldern.

 År 2009 beskrevs Nietzsche som ett klassiskt fall av mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes (MELASsyndrome av Koszka C , J Med Biography. 2009, 17: 161-164. 10.1258/jmb.2009.009016.View Article ..    

Socialstyrelsen beskriver MELAS på detta sätt.

(Notera att Nietzsche var kortvuxen och migränfallen debuterade vid 6 års ålder, samt att han förklarades blind på höger öga vid 30 års ålder).

"MELAS är en kronisk sjukdom som går i skov och som drabbar nervsystemet och muskulaturen. Hos fler än hälften visar sig de första symtomen mellan fem och 15 års ålder, och nästan alltid före 40 års ålder.

De karaktäristiska första symtomen hos barn är attacker av svår migränliknande huvudvärk med kräkningar. Ofta förekommer epilepsi som följs av medvetslöshet eller neurologiska bortfallssymtom, till exempel halvsidig synnedsättning (hemianopsi), blindhet (kortikal blindhet) eller förlamningssymtom. Attackerna, som ibland utlöses i samband med en febersjukdom, går över efter timmar till dagar, samtidigt som de neurologiska symtomen går tillbaka. Ibland blir man inte helt återställd efter en sådan attack.

Det första symtomet kan också bero på en plötslig hjärninfarkt i någon del av hjärnbarken, som visar sig till exempel som svaghet i ena armen, men utan de dramatiska symtomen med huvudvärk. Oftast drabbas de bakre delarna av hjärnan. Utbredningen skiljer sig från vanlig stroke genom att den inte begränsas till ett område som försörjs med syresatt blod från en enstaka pulsåder i hjärnan.

Migränliknande huvudvärk förekommer ofta även utan att den leder till dramatiska symtom på hjärnskada.

Personer med MELAS är oftast något kortväxta. De blir muskelsvaga efter kraftig muskelansträngning. Det är också vanligt med hörselnedsättning.

Sjukdomen medför en gradvis försämring. Hur snabbt den fortskrider varierar mycket mellan olika personer, liksom hur omfattande funktionsnedsättningar man får. Exempel på andra symtom är balanssvårigheter, epilepsi, nedsatt styrka i ögonmuskulaturen, nedsatt hormonproduktion i könskörtlarna (hypogonadism) samt nedsatt kognitiv förmåga.

Andra symtom som förekommer men är mer ovanliga är pigmentförändringar i ögonbottnarna som ger nedsatt mörkerseende, synnervsskada med nedsatt syn, diabetes, nedsatt njurfunktion, nedsatt funktion i perifera nerver till armar och ben (polyneuropati) samt muskelkramper. Försämrade tarmrörelser (pseudoobstruktion) kan ge symtom som liknar tarmvred."

Det är som ett klipp direkt ur hans brev; migränanfallen, kräkningarna, försämrade tarmrörelser, synnervskadorna. Och infarkerna, sannolikt är att en sådan infaktepisod ledde till den där mer utbredda hjärnskadan, den förödande,  korsakoffsyndromet han fick leva med under tio år sedan.

 

 

 2 OKTOBER

1 OKTOBER

Skön söndag, sol, varmt, 14 grader.

Men ingen vidare sprutt på grejerna just nu... För lite fart, för lite sömn. Lite ihoptryckt av saker och ting. Det känns som jag krympt i tvätten. 

Höstbloggen.

Som alltid ska börja lite deppigt...

 

 

 

Topp10

BLOGG ALLA TIDER

SPORT VI MINNS  - SANNA KALLUR

Februari 2015:

Det var en historisk insats. Det är unikt i friidrottsvärlden att komma tillbaka efter 5 års paus. Igår sprang Kallur igen, det första loppet på sju år.   

Livet att springa. Spelar nog ingen roll vilket yrke man har. Alla kan känna igen sig. Det spelar nog ingen roll vilket liv man levt och lever, comebacken blir en symbol för drömmen, ett slags kall, det liv vi brann för och var födda till, och inte kunde leva under 7 år. Comebacken: livet vi älskade och livet som försvann och livet som plötsligt kom tillbaka.

Livet att springa. 

Det svenska friidrottsundret innehöll fyra giganter och det hypnotiserade mig, sen fortsatte det skvalpa i efterdyningarna. Plötsligt dök två evigt skrattande tvillingar upp som utstrålade pur lycka i den simplaste av glädjeämnen - att röra på sig.  "De är tydligen duktiga på detta" sa hockeypappan.

De var 18 år gamla då, och pappa Anders var lite förvånad att de redan nått svenska eliten eftersom de hållt på få år. De hade inte börjat springa som 6-åringar som en annan, som andra. Hon kapade sen 0.10 på 100 meter häck år efter år. Hon vann jvm-guld men vi anade inte då att hon skulle bli världens bästa som senior. Det fanns inte på kartan att hon skulle krossa hela världen och nå den ofattbara nivån hon nådde.

Man trodde inte på det. Man fick nypa sig i armen. När hon var Världens bästa.

Det var som en saga.

Drömmen levde alltså kvar efter det omtumlande året, det som började med monsterloppen och världsrekord och slutade i kraschen i Peking, de hjärtskärande tårarna, skadorna. Drömmen att en dag få komma tillbaka till toppen. 

Kallurs utvecklingsbana följer skolmönstret, den naturliga steg-för-steg-modellen, och sedan ett krön vid 26-29. Alltså inte den onaturliga utveckling som Flo-jo och många andra haft, de som håller samma nivå tio år sen plötsligt blir en halv sekund snabbare. Kallur vann EM överlägset när hon nådde peakåldern och hade sen maximal otur i VM-finalen där hon blev störd över sista häcken med segern på gaffeln. Sedan det stora slutgiltiga klivet på hösten. Hon exploderade, mosade världseliten i Golden League den hösten och det bara fortsatte sen under vintern och då låg hon på en nivå som ingen i världen varit i närheten av före och efter. Dopade världsrekordet flög. Den tiden översatt till utomhus: 12.30. Hon var flera meter före världstvåan som sen var storfavorit i OS till sommaren. Hon hade kunnat krypa hem OS-guldet. Hon var överlägsen världsetta det halvåret från september till mars.

 Då kom skadan.

 Hon är Sverige största sprinter genom tiderna (räknar inte in Ludmila). Inflationen på svenska hopparstjärnor genom historien gör att vi uppvärderar Kallur i förhållande till de andra fyra dominanterna under friidrottsundret. Coolt med en världsstjärna i sprint. Om hon inte skadat sig hade hon varit världsetta under många år. Troligen fem år. Hon hade varit dominant, när man i efterhand studerar nivån på grenen mellan 2008-2015. (Svårt att vara världsetta 2011 dock, då Sally Pearson gjorde en Sanna och blev monster, 12.28 i VM-finalen, men vad hade Sanna gjort?) Vi fick aldrig veta hur bra Sanna var. Inte tävlat på fem år. Ett enda lopp på sex och ett halvt år. Två lopp på sju år. Det är unikt att komma tillbaka. Det kräver en omänsklig vinnarskalle, en alltförmänsklig löpglädje.      

Borgs comebackförsök är det mest mytomspunna i Sverige. 

Och när man följt friidrottare under 30 är det på samma sätt som Borg slående hur svårt de haft att komma tillbaka efter 2-3 års skada. Kallurs trätosyster Perry försökte men kom aldrig tillbaka till den nivån hon var på en gång. 

Kallur siktar på OS i Rio nästa år och hoppas hon fullföljer planen men gissningen är att hon lägger ner efter det här året. Hon har för stora drömmar. Hennes målbild krockar med verkligheten i sommar. Jag förstår aldrig varför inte idrottslegender kan finna sig i att tävla på en annan nivå, en nivå som ändå är skyhög och bäst i landet, men har man en gång varit där uppe nöjer man sig inte med något lägre, sämre. Man har smakat sötman. Man jämför sig med sig själv. Det är målbilden. Fenomenet är detsamma vad gäller de som befinner sig på Kamprads nivå. Inom ekonomin. Ofattbart att de inte nöjer sig med hälften. Som är astronomisk i jämförelse med oss andra. Men har man varit där uppe har man andra målbilder , andra referenser.   

Har man haft 100 miljarder är 50 miljarder strunt, och har man haft 12.49 är 12.90 strunt. 

Jag blir chockad om Kallur når till 12.70 i år.  

Hon kommer ligga mellan 12.90-13.10 på tävlingarna, gissar 12.87 som bäst, och det är helt fantastiskt och det är bäst i landet och det är finnkampsseger, hennes comeback är en tillgång, en underbar inspiration för svensk friidrott. 

Men Kallur har andra referensramar. Hon vill bli bäst i världen igen. Hon vill nå ner till 12.50 - 12.70. Utan den beundransvärda målbilden hade comebacken aldrig varit möjlig.

 Bilden nedan visar att Perry är inne 2 dm med benet på Kallurs bana över sista häcken i finalen, och med en halvmeter med armen och slår till Kallurs arm. (solklar diskning) 

 

 

 

 

10. SKOLAN 

 

Projekt Avveckling har inletts... 

Ett femtonårigt bloggliv ska avslutas, ett nytt ska inledas. Sajterna, bloggarna; det är ett större arbete att avveckla sajter än att öppna dom.

En best of-sajt. Jag kommer troligen vara bloggare hela livet, som Teodor K, och Jonas Gardell... Men måste dra ner på tempot, måste dra ner på kaffet, en workaholic lever farligt när han närmar sig 50... Totalt ca 120 sajter/bloggar. Livslängden på dessa har varierat mellan 1 dag och 15 år. 

Skolsajtenen jobbade man med under valåret 2014 och man blev ju lite frusterad, fick väldigt lite respons. Man var ju  bortskämd med direktrespons från de andra världarna med men när det gällde skolan var det en aning svårare att påverka... Stötte bort. Tabuorden. Begreppet Kunskap till exempel. Det var inte pk att hylla Finland på den tiden. Och ordet Kunskap var förbjudet.

Samtidigt sågade jag friskolorna. Man kan säga att det var det mest otaktiska man gjort, man fick fiender i båda lägren. Ämnet var väldigt laddat på den tiden.

Ändå var det rätt och riktigt och sant och nödvändigt... 

Det man är stolt över med skolsajten är troligen det stenhårda arbetet för en viktigt sak, läste allt jag kom över, fick kontakt med lärare, i Finland och Danmark och det var också lite märkligt: den enda responsen sajten fick var från Danmark. Ja...   

"Skolmanifestet" blev en tidsresa och en hyllning till mina lärare genom åren. Till mina klasskamrater också.  Visst har mycket förändrats sen dess när det gäller skolan. Idag pratar alla om kunskap. Manifestet skrevs under brinnande valrörelse men grundtanken var ju samtidigt att skilja skolan och pedagogiken från politiken och det förklarar ingressen som jag kapat bort här, hyllningen till politikerna, man ville hylla Löfven, Fridolin och Björklund lika mycket.

 Pedagogik är ett gigantiskt tema, räknade ut att jag spenderat halva mitt liv i utbildning, 18 år, hur många kurser som helst, ett femtiotal lärare. Skolmanifestet blev en triologi, ett halvår efter Förbifart Skola skrev jag del II och del III som hette Andra Ring och Tugget Plugget som tog upp andra infallsvinklar, forskningsrapporter, OECD, historia, Aristoteles , bland annat. 

 

FÖRBIFART SKOLA

-om den förlorade skolgenerationen 

 

Att göra rätt är att göra det enkla, självklara, naturliga.  

Att göra det fel är att smittas av trendviruset

som spridits ur böcker, hjärnor, munnar långt ifrån verkligheten.  /  Tao

 

1. BAKGRUND
På toppen av ett berg.
"Världsledande kompetens". 
PISA-undersökningen
2. VALNATTENS VREDE
Fakta och siffror
Och den enda fungerande skolmodellen...
3. DE TRE PROBLEMET
Lärartappet.
Kunskapstappet.
Vinstjakten.
4. TRE FALLSTUDIER 
Jag.
Bäste vännen 
Gudson
5. SKOLANS UPPGIFT 
Topp-5 rank.
Alternativ till skolan
6. TILLÄGG I FÖRBIFARTEN
Om barnuppfostran, pedagogik.
Skriftliga omdömen.
Invandring och skola
Ålder och metodik i klassrummet
Läxor
Ordningsfrågan
Vad betyder "sprida kunskap..."?
Min bäste vän--ett fantastiskt skolminne
Och nästa gång vi far förbi en skola.... 
.

FÖRORD

Redan efter PISA 2009 blåste debattens vågor höga i skolsverige. De ansvariga sa "aldrig sett resultat som är så entydiga på alla punkter."  
Orsakerna är flera och finns på olika nivåer i orsak och verkan, men två saker sticker ut: lärartappet och kunskapstappet, och skolmanifestet fokuserar på dessa. Betoningen på ordet kunskap inledningsvis provocerar många men det är ett av de mest positiva begreppen i vår värld. Det är det som ger människor daglig glädje, energi och livslust. Det är det som förebygger våld och extremism. Och det är framförallt sysselsättningen barn efterfrågar och uppskattar mest av allt. 
.
För att förstå nedmonteringen av den svenska skolan måste man minnas den tidsanda som präglade hela det offentliga svenska 90-talet. Muren hade fallit och reformvågen decenniet som följde svepte rätt igenom svenska samhället och ingen sektor förblev orörd. Många av förändringarna var nödvändiga i den nya globala tiden vi gick in i (det ekonomiska systemskiftet, skattereformen) men viljan att rensa bort allt det gamla i samhällsbygget slog över ett slags kollektiv trendhysteri och målet var uttalat; förändring för förändringens egen skull. Och den här förändringens ideologi vägde mäkta tyngre än all vetenskap, all rationalitet, all faktagrund och all beprövad erfarenhet. 
Tyvärr skulle även sektorer som fungerade väl förändras, utan att någon kunde förklara varför, varken då eller nu. Den vid denna tidpunkt högklassiga svenska skolan skulle omdanas i grunden. Exakt samtidigt som nya sensationella psykoanalytiska upptäckter gjorde entré i rättsstaten, skulle nya psykologiska fundament bygga framtidens skola. (Och nästan exakt samtidigt tio år senare började sen uppgörelsen med båda urspåringarna under 2000-talet i Sverige). Bildtregeringen skapade den nya läroplanen Lpo94 (som bl a innehöll en flummig och kritiserad betygskala) vars huvudpunkter formulerades i två nya riktlinjer. 1 Eleverna skulle själva ta ansvar för utbildningen, inte läraren. 2. Kunskapsbegreppet skulle inte längre vara utgångspunkt för verksamheten. Den Perssonledda S-regeringen drev sen vidare ännu mer åt det hållet och riktlinjerna genomsyrade utbildningsfältet fram till 2011, och kanske ända fram till den stora brytpunkten 2014. 
.
Det var inte Den förlorade Skolgenerationen som svek utbildningen. Det var utbildningen som svek dem. 
Det är inte Den förlorade Skolgenerationen som gjort fel, varit lata eller dumma i huvudet. Det är generationen som beslutade över dem.
.
Det har gått inflation i katastroforden i offentligheten rent allmänt och de har gjort oss immuna, och vi reagerar därför inte när små kriser uppstår. Hur ska man då göra när läget är verkligt kritiskt?
  Efter Pisa 2012 fanns en utbredd irritationen över utvecklingen men vi hade knappast full koll på hur illa det var då, det var när den stora lärarundersökningen dök upp i somras, Talis som den apokalyptiska titeln på skolmanifestet föddes...
3300 svenska lärare deltog. Totalt 34 länder. I två avgörande aspekterna intog Sverige sistaplatsen...
5 % ansåg att läraryrket har hög status i landet. Över hälften ångrade yrkesvalet. Förbluffande siffror om man jämför med övriga världen (i Finland ansåg t ex 57 % att läraryrket har hög status). 
Läraren utför Sveriges viktigaste yrke. Vi vet att motiverade lärare är det enda som betyder något i en skola. Allting annat när man ska förklara utvecklingen blir oviktigt vid en jämförelse.
Det var alltså lärarna själva som lanserade ordet katastrof. 
 Det var skolan själv som satte den slutgiltiga katastrofstämpel på allt i somras.
.
Det finns en stor optimism i den här berättelsen. 
Nu ska Stefan Löfven ta över Sverige.
Vi kan sluta leden, glömma politiken, äntligen. Vi vet hur enkel och naturlig den fungerande modellen är. 
Finland har alltid gjort det enkelt och naturligt, Sverige ville göra det onaturligt och svårt för sig, onaturligt och svårt för elever och lärare. 
Finland har en lågbudgetskola relativt sett, och är solklar etta i ranken i PISAs historia (etta i världen om man slår ihop alla siffror under 2000-talet). Är inte den insikten optimistisk? 

1. BAKGRUND 

 

PÅ TOPPEN AV ETT BERG

 

Pappa hade byggt huset helt själv. Mamma hade valt ut platsen.  Det var en stor trädgård, nära till naturen och nära till skolan. Vi bodde på toppen av ett berg. 

Jag sprang ner till skolan på åtta minuter. Året var 1980. Jag skulle lära mig läsa, skriva och räkna. Man kan ju tänka på det då och då. Vilket bök det var med dom där bokstäverna. Orden. Siffrorna. Man kan tänka på lärarinnan och det ni lär er idag är det ni behöver resten av livet. Sa hon. Hela det här demokratiska samhället bygger på att alla kan läsa och räkna lika bra.  Hon sa att det fanns u-länder också. Där bodde analfabeter. De kunde inte läsa och skriva. Jag minns att jag tyckte att det lät väldigt konstigt. 

Det året är den stora brytpunkten i svensk historia. 1980. Aldrig har Sverige varit mer jämlikt och aldrig har svensk skola stått sig så stark vid en internationell jämförelse.

Fram till decenniet: en tydlig, brant och målmedveten kurva upp, och efter decenniet: en tydlig, brant och målmedveten kurva ner.  

Fram till 90-talet kan svensk skola bara beskrivas med ett ord: framgångssagan, och det var en på alla sätt en högklassigt lärosäte vi gick i. Utbildningen homogen över landet, en lärarkår med hög kompentens (det kräves höga betyg för att bli lärare ända fram till 90-talet), pedagogiken genomtänkt och rationell och den svenska skolans resa under 1900-talet, bort från Luthers katekes som var den viktigste läroboken en bra bit in på seklet (man skulle kunna den utantill och en betoning i katekesen var uppdelningen mellan undersåtar och överhet!) fram till det här krönet är en nationell prydnad, en svensk stolthet. Vi stod utanför två världskrig och den nya grundskolan kunde införas ett decennium tidigare än grannländerna när övriga europa sysslade med återuppbyggnad. Betoningen var en hög och jämn utbildningsnivå. Steg för steg tog sig Norden upp mot toppen, och under 80-talet hade vi ett förstklassigt skolsystem med hög nivå på allt; lärarna (krävdes 4.9 att komma in på lärarhögskolans ämneslinje!), undervisningen, och elevernas resultat visade en fantastiskt grad av likvärdighet. 

Nu är det Sverige 2014. 

Under tio år, när undersökning efter undersökning berättade om samma utveckling, hördes varningsropen och vissa talade om ett  ras, andra talade om en tendens. De två tidigare PISA-undersökningarna, de som föregick årets PISA-chock, var två förskalv som orsakade ett oroligt sorl runt om i de svenska stugorna, men vi lugnade varandra med att det säkert var en tillfällig dipp och allt nog blir bra snart igen....

   2013 kom jordbävningen. 

PISA2012 presenterades. En decemberdag 2013. Länderna skulle jämföras igen. Världens ledare på läktaren, flaggor i luften och spänd förväntan, guld, silver och brons skulle delas ut, ländernas 15-åringar fanbärare.... OS i Skola, OS i Kunskap, OS i Samhälle, OS i Framtid.

Resultatet var droppen. Ingen tendens längre. Ett hundraprocentigt faktum. Inget sorl längre. En orkandebatt. 

Reinfeldt och Löfven i gemensam mun: En skam för Sverige. 

The botten is Nådd. 

Katastrofen var ett faktum. Det var värre än någon i sin vildaste fantasi hade kunnat föreställa sig och den svenska självbilden mosad, kvaddad, demolerad i grunden. Ett c-land i Europa, och de närmaste 20-30 åren åtminstone här i bottenträsket. 

PISA 2012 fick landet att vandra in något slags chockterapi, och efter Talis landade den sen i mattheten, insikten att Sverige som kunskapsnation i ordets ursprungliga mening inte finns längre. 

Katastrofropen ekade  och det värsta var inte det oerhörda raset och att vi plötsligt befann oss på plats 38 och plötsligt rejält under genomsnittet på alla sätt och det land i världen som tappat mest  sett över tio år och att allt hade skett  gradvis och egentligen osynligt och obemärkt och att vi var så oförberedda trots varningsklockorna ... Det värsta var känslan att botten inte alls var nådd. Det var en kurva som pekade rakt ner i det bottenlösa och alla eventuella insatser och reaktioner de närmaste åren skulle bara gå ut på att bromsa fallet.

År 2014 kom att bli ännu en brytpunkt.

 

"VÄRLDSLEDANDE KUNSKAPSNIVÅ" och EFFEKTER

Vintern gick, våren och sommaren kom. Vi solade på klipporna, den nya generationen, och vi, den gamla. Efter katastrofropen kommer en motreaktion naturligt och framtidstro är enda vägen givetvis och man vill bara se ljuset och hoppet och positivismen. Vi satt där på klipporna och 13-åringen krossade mig på matte och hon var fullständigt bländande, briljant på matte, svenska, historia.

När det kommer till skolan vilar ingen skugga alls över elever och lärare såklart. De behöver pepp och guldstjärnor och de är inte som förbundskaptener i fotboll eller statsministrar som vi kan byta ut vart fjärde år och vi kommer ha i stort sett samma lärarkår de närmaste 10-20 åren. 

Svensk skola har positiva sidor och eleverna trivs ganska bra i skolan, vid en internationell jämförelse. Rektorerna ogillar katastrofstämpeln. Svartmålningen försvårar rekryteringen. Ja, det är landets viktigaste yrke och arbetsplats. Många lärare är väldigt duktiga. De lägger ner själ och hjärta i jobbet.  

Självbilden är såklart farlig på sikt och en ond cirkel , och man kan också mena att PISA inte berättar hela sanningen. Men det är fel att mena att PISA inte är viktig för skola, det vissa påstår i dagarna. Ja, vissa går ju så långt att de till och med menar att skolan inte är viktig för samhället...

Skola behöver inte vara betydelsefull för enskilda människors yrkesliv, det finns många vägar till kunskap och arbetsliv, men skolans roll för det demokratiska samhället går inte att överskatta.

Man måste tänka en stund på effekterna, den sociologiska effekten. 

Ja, samhället, samhället, detta sidospår...  

Väckarklockorna är nödvändiga  och de är inte riktade mot lärare och elever och de som befinner sig på skolan.. De ringer för beslutsfattarna, för själva insikten.

 Löfven som ska ta över landet gör det med ett manifest som pratar om "världsledande kunskap". Han vet att landet bygger på kunskap. Ett faktum som verkar inom alla sektorer. Det finns precis ingen väg bort från det globala kunskapssamhället under 2000-talet. Tidigare ställdes kunskapskrav mot självständighet, och lärare mot demokrati. Men det är aldrig antingen eller. Det är alltid både och. Begreppen behöver varandra, man kan inte vara självständig om man inte har kunskap och vice versa. Löfven behöver inte ställa kunskap i motsats till något annat. Tex självständighet, eller en demokratisk fostran. Det gjorde vi inte i Sverige fram till 94, och det gör man inte i Finland idag, ingen civiliserad nation.

Ledord: Sunt förnuft, det som funkar i ett klassrum, beprövad erfarenhet.

Löfven vet förutsättningarna, eftersom ingen annan nation upplevt ett sådant här kunskapsras på kort tid har vi inga förebilder hur vi ska hantera det. Generationen har nu nått högskolorna och lärarna märker att många inte har grundläggande läsförståelse för att fixa utbildningen, och kan därmed inte hantera yrket, och ska man då sänka behörighetskraven, eller hur hantera den brist som väntar de närmaste tio åren? Naturligtvis betyder kunskapen allt för ekonomins utveckling, och näringslivet har beskrivit en oro. Innovation, forskning, medicin, teknik, det mest kunskapskrävande. Men den oro som privatpersoner bär på är främst effekterna som drabbar de utsatta. Det är de svaga och utsatta som drabbas när kunskapsnivån nu sjunker i vårt samhälle. Alltid de som får ta smällen.

 Förståelsen av texter och ord rasar i Pisa och läsförståelse grundläggande i de mest betydelsefulla sektorern, och spontant tänker man först på dessa grupper i det här stickspårstänket, de som dagligen ansvarar över människors liv, och död. Socialtjänst, rättsväsende, sjukvård, politiker, ämbetsmän osv. Det har varit för svag rekrytering, som lett till sänkt standard och vad händer nu när basen blir rejält tunnare...?

  Jag har några käpphästar som dyker upp först i huvudet. Socialtjänsten. Min systers jobb. Ett oerhört ansvar. Liv och död varje dag. Kräver ordförståelse, stor kunskap, om psykologi, samhälle. I det dagliga arbetet. Behörighetskraven har varit för låga. Man fattar fel beslut. Inga beslut alls. Som flickan i Blekinge. Händer varje dag. Man fixar inte arbetsbördan. Ger upp. Flickan i Blekinge händer varje dag. Uppdrag Granskning får in 500 förslag varje år. Lyckligtvis misshandlar inte folk barn till döds. I så fall skulle det hända ofta... .. Politik och journalistik och är två andra bassektorer som man tänker på. De får inte urholkas. Det är ju redan krisläge. Samhället vilar på dessa grupper och folk med kompetens söker sig inte hit.

Krisen i svensk utbildning har satt krisstämpel på landet det här året efter Pisa; effekterna får vi se om 5-10 år och sen 10 år framåt. Dessa jobbiga klagomål vi hört i väldigt många år nu....

  "Det är stor chefsbrist i Sverige" och "Det råder stor brist på specialister inom sjukvården, sjuksystrar, läkare" och "Det råder akut brist på ingenjörer (bygg, stål, gruv, data osv osv)" och "det råder stor brist på  kommunpolitiker i Sverige, särskilt kvinnor" och "det är akut brist på kompetenta unversitetslärare" och "det råder brist på psykologer och föresten har hela psykvården kollapsat... "det råder brist på poliser som utreder brott". Hävdar GW Persson. De saknas helt. Hävdar GW och rättstaten är alltings fundament och här krävs en uppryckning.

Sektor för sektor slukar kunskap, och den har har sökt sig till fria marknaden och byggt privata varumärken, och det är därför bredden är avgörande. Den största bristen är lärare. Det är det viktigaste svenska yrket. 

Ja, den mest kritiska effekten av ett skolras är att landet inte kan rekrytera kompetenta lärare till skolorna.  

 

PISA-UNDERSÖKNINGEN

 Vid Pisapremiären deltog bara OECD (34 länder) men snart anslöt sig övriga världen och PISA blev snabbt det globala instrumentet att mäta ländernas kunskapsnivå. Motivet bakom såna här studier är att upptäcka brister i utbildningssystem. Det stora genomslaget kan ha berott på tidpunkten, det ökade behovet att mäta konkurenskraft i den nya globala världen. Men de grundliga utvärderingarna av siffrorna syftar främst till att mäta förändringar över tid i egna befolkningen. 

Genomslaget berodde också på det lyckade upplägget. Det är ett rationellt och ganska klockrent instrument. Svårt hitta brister i Pisamodellen. 

Läsförståelse, matte och naturvetenskap är de tre områden som undersöks. Man undviker rena faktafrågor. Betonar sammanhang och livlångt lärande. Kopplingen till arbetsmarknad är också klockren. Man vet att den elev som får bra resultat i Pisa blir framgångsrik i det stundande yrkeslivet. Framstående pisanation betyder tryggt samhälle. Läsförståelse är grunden för väldigt många yrken, och framförallt i de yrken som kan beskrivas som viktigast i ett samhälle. Att läsa en text och förstå vad den handlar om. Finns också en stark korrelation mellan läsförståelse och hörförståelse. Samma slags analys. Samma förmåga att ta in information. Den som hanterar läsförståelse behärskar även alla de yrken som bygger på muntlig info.

Matte är det andra stora globala språket (ja, en given plats här som "den exakta vetenskapens språk") inom kunskapsbegreppet. Världen är uppbygd av matematik. Universum också. Alla yrken innehåller matte. De flesta yrken innehåller 50 % matte. Det är ju också väldigt grundläggande i det privata vuxenlivet (vi ägnar 3-4 timmar per dag åt att räkna i det privata, det mesta handlar om sannolikhetsberäkningar av olika slag, men också privatekonomi, tidsberäkningar, planering av dagen. För att inte tala om alla fritidsaktiviteter som utgår från huvudräkning.)

Naturvetenskap är det testfältet i Pisa som sticker ut så till vida att kunskapen inte berör alla sektorer, men har också en naturlig plats här; det är de naturvetenskapsrelaterade fälten som bygger ekonomier och välfärd, sjukvård, forskning, teknik, innovationer, osv.  Ämnet innehåller också mer fakta än de andra två i Pisa och berättar hur studienivån varit på så sätt. 

I infon över Pisa framhåller man sammanhanget och analysen men det är IQ det handlar om även i läsförståelse i störst utsträckning. Alla teoretiska ämnen i skolan bygger på samma intelligens även om det finns inslag av andra typer av intelligenser. Och så måste det vara eftersom majoriteten yrken har det här vidsträckta IQ-begreppet som kärna.

Pisa är anonymt. Ingen vet vilken elev som skrivit testet. Pisa är också snillrikt på så vis att sidorna kopieras vilket omöjliggör fusk.  

Det är 15-åringar det handlar om. Och det måste vara rätt ålder att mäta.

15 markerar slutet för den gemensamma skolan i många länder. På tröskeln till specialicering. Synen är att man ska vara färdigutbildad då, vad gäller grundkunskaper. Det är grundsynen i Sverige också men har ju skett en förskjutning och finns en större tro här numera att man kan ta igen ämnen senare, (och egentligen inte fel då hjärnan är mer mottaglig mellan 16-25 än i de omtumlande åren 13-15 men många varnar att den här svenska förskjutningen på 10 år på alla områden kan ställa till problem...  Alltså: utbildning, och sen jobb, bostad, familj vid 30 års ålder )    

Finland intar en ohotad förstaplats i världen i alla de fyra första Pisa, hur man än vänder och vrider på resultaten. Även senast tillhörde de toppen, asien hade tagit över topp-3.

Sverige är det land som tappat mest från premiären till 2014 i hela världen, och 66 länder deltar. Ett exempellöst ras som bara blir värre och värre ju mer man studerar siffrorna och hela världen som analyserat mätningen undrar: vad har hänt?

  Första spontana tanken är självklart: beror på invandringen. Finland har liten invandring, Sverige har stor. Självklart får de sämre resultat, Sverige tar emot många flyktingar.

Men det beror ingenting på det. Skolverket har analyserat pisasiffrorna i detalj och tog bort alla med utländsk bakgrund ur pisa 2009, och det blev en liten förbättring men inget avgörande. Tex : läsförståelse steg från 503 till 512... Natur från 497 till 507.. (fortfarande gigantisk diff upp till Finlands 563 och 538)

 Invandringen förklarade bara 24 % av skillnaden mellan Sverige och Finland i näst senaste Pisa. (även om man kan spekulera i viss sociopåverkan, dra-ner-andra-faktorn). Och då räknar vi inte bort de invandrare som finns i Finland, främst i Helsingforsskolorna, de måste räknas i jämförelsen och i så fall förklaras 80 % av diffen mellan Sverige och Finland av andra saker än invandringen. Märkligt att Wikipedia fokuserar så mycket på detta.  

 2. VALNATTENS VREDE 

 

FAKTA OCH SIFFROR 

OCH DEN ENDA FUNGERANDE SKOLMODELLEN 

Valvaka. På väg mot ny regering. Nu har vi lämnat bakgrunden. Och bakgrunden gjorde sig påmind helt plötsligt denna stissiga natt.

Det finns bara en fungerande skolmodell och den är enkel och billig och heter sverige80/finland14. .

Det finns bara en väg att ta tillbaka kunskapen. Det finns bara en förklaring hur kunskap sprids. Det finns bara en lösning och den kan sammanfattas i den här sanningen: den som har stor kunskap i ett ämne brinner för att sprida den kunskapen.  Det är inte svårare än så.  

Bakgrunden, förutsättningarna. De nordiska länderna hade samma modell och befann sig på samma nivå under 80-talet och i de stora IEA-undersökningarna som inleddes på 1960-talet (föregångaren till dagens PISA) låg Sverige bra till och på samma nivå som övriga nordiska länder fram till den stora svenska skolförändringen skulle äga rum. Alltså under 30 års mätningar på samma nivå.  Att de nordiska skolsystemen gav likartade resultat hänfördes till en kulturell gemenskap mellan länderna. Så förklarade man resultaten av de internationella IEA-undersökningar som gjordes under 1960-, 70-, 80- och 90-talen.

Sverige krånglade till det. Finland gjorde det lätt för sig. Finland behöll samma modell och har haft exakt samma skolsystem i 50 år. Och är överlägsna inom OECD i PISA-historien. Sverige utfördes stora förändringar, omdanade hela skolan i grunden på några år! Och Sverige drabbades av ett gigantiskt ras.

Politikerna pratar om "högre lön, "större resurser", och "mindre klasser" och det är givitvis positiva faktorer för en skolmiljö. Men alla siffror visar att Sverige legat bra till på alla dessa punkter vid en internationell jämförelse under samtliga mörka år. 

All expertis och alla fakta vet vad problemet är och vad lösningen är och det är bara beslutsfattarna som inte fattar.... Nu är jag uppröd. Det måste vara slut på skitsnacket i makten, politiker, media, beslutsfattare. Det är ert ansvar. Ni har haft 20 år på er att rätta till misstagen. Jag blev upprörd igen när jag satt framför sifforna och bara den som studerar pisaresultaten i detalj kan se hur det varit och se att det är ett ras över hela linjen och inte bara botten eller toppen eller bredden, det är hela Sverige som sjunkit ner till bottenskiktet i Europa och man fattar att detta inte är något man kan ändra på över en natt.....

Läraren och kunskapen är det enda som styr skolresultaten. Läraren och kunskapen styr PISA. Läraren och kunskapen, det är det enda skolan handlar om. Sluta snacka pengar. Man kan inte köpa kunskap som ni trott i  20 år. Ingen miljard höjer nivån. Detta handlar om människor från början till slut. Detta handlar om barn.

 Orsaken till raset vet alla nu, lärartappet och kunskapstappet, och lösningen är lika given. Det finns 4 konkreta punkter som är källan till trendviruset, tänk om det funnits någon politiker som pratat om läraren och kunskapen under valrörelsen. Då hade valet varit lätt. 

Allt handlar om lärarens status. Lärarens roll. Det finns bara tre punkter som blivande utbildningsministern ska skriva i nya löroplanen.

1. Lärare är Sveriges viktigaste yrke.

2. I framtidslandet Sverige finns bara ett drömjobb som alla vill ha, en enda riktig stjärna för barnen. 

3.  Det är inte Zlatan som är Sveriges stjärna. Det är inte Estelle, någon skådespelare, någon statsminister eller Merat Batha. Det är läraren.

 Nedmonteringen skedde i tre steg. 1. Kommunaliseringen 1989. (300 personer sparkades, hela skolöverstyrelsen lades ner och man fick order att bränna allt material, all statistik från historien. Man bytte bort 300 med stor kompetens mot 300 som saknade erfarenhet och som skulle ta beslut på egen hand i små grupper i kommunerna. Stabiliteten i skolsystemet får sig en törn naturligtvis när erfarenhet från hundratals bara försvinner). 2. Nytt system med skolvalet 1992. 3. Och spiken i kistan: Lpo94, 1994. Ett slags bro mellan Bildt och Persson, en löroplan som explicit stympade lärarens roll, lärarens status, lärarens uppgift.

Utgångspunkten i alla riktlinjer var:  eleven ska själv ta ansvar över utbildningen och själv bestämma över inlärningsmetoden. Det här barnexperimentet att 10-åringar ska "lära sig själva" fungerar bättre för musiker och fotbollspelare men som grundsyn fungerar det dåligt även där... Det blev ingenting kvar av lärarrollen (mer än som kompis eller coach) och heller inte mycket av den skola Aristoteles en gång formulerade (mer än en kuliss, en förvaringsplats). 

Kunskapsbegreppet skulle inte få existera i skolan. Allt fokus var på ordet demokrati.  

Klockan är snart 00 och valresultatet kom och den stissiga valrörelsedebatten är över. Nu är det förhandlingar och överrenskommelser som gäller och Löfven och Fridolin och Björklund är alla inne på rätt spår och det måste vara ett dream team som lägger alla prestigen åt sidan, den gyllene trio som är svensk skolas räddare i nöden, det enda som återstår nu är att fullfölja lpo2011.

 

3. DE TRE HUVUDPROBLEMEN  

 

1. LÄRARNA 

 "den som har stor kunskap i ett ämne brinner för att sprida den"

**bakgrund

Alla som utbildat sig i något sammanhang vet att det egentligen bara finns en väg till inlärning: läraren. Autodidakter i all ära, men det finns inte ett barn som inte behöver en förebild att bygga den personliga utvecklingen in i vuxenvärlden kring och det finns inte en storhet i historien, från Platon till idag, som inte haft en läromästare att tacka allt för. 

I den svenska succéskolan fram till 80-talet var nivån högklassigt, och det krävdes 4.9 för att bli ämneslärare vissa år. Man reflekterar inte över den enorma betydelse de har haft förrän man fyllt 40. I medelåldern summerar man ju livet som varit och det är svårt att låta bli att tänka på skolgången och vilka sammanhang som lett fram till medelåldern..... Jag kom till skolan med en väldig tunn kunskapsgrund. Dyslextisk, inget läshuvud. Jag hade tur. Jag hade topplärare från den första dagen i lågstadiet till sista dagen i gymnasiet och några förändrade mitt liv i grunden. Och jag hade också några som inte lärde mig nånting, några svaga lärare. (I den längre versionen av skolmanifestet finns en beskrivning av samtliga lärare och deras egenskaper.) Tre av de fyra som förändrade mitt liv var eftergymnasial nivå, och sen ytterligare 6 topplärare (9 av 10 var män, mest en slump, det var mest män jag hade, en grymt bra kvinna på högstadiet slog sig in på den här topp-10 -ranken jag gjorde..).

Alla de här 10 hade en sak gemensamt: en fantastisk kunskap i ämnet de undervisade. En fantastisk fantastisk kunskap. De hade inga sensationella metoder. De var inga färgstarka personligheter. De var inga som gick genom rutan med glimrande utstrålning men de hade en sak: en otrolig kunskap.

Det allra mest spännande när jag förra året grubblade över skolgången var ju hur känslig man är som barn ... för personligheter, bemötande, kunskap.  Utvecklingen börjar, som Löfven säger, direkt när kommunikationen börjar, och min fascination är stor, hur receptiv man är redan som 10-åring... Redan som 4-åring testar man vuxenvärlden med frågor, och den som kan ge svar vinner barnets förtroende och respekt. Den som inte kan ge svar förlorar barnets intresse och jag blev direkt frånvarande och brydde mig inte så fort det kom in en lärare som var sprallig och glad och skulle skämta och försöka vara kompis och som satte ämneskunskapen i andra hand. Fundera över er skolgång och häpna hur sensibla ni var för detta redan i första klass! (Vi fick en ny lärare i sexan när vår lärare gick i pension. Ingen lärde sig nånting det halvåret. Hon var ny i skolan och jättesnäll och glad men vi slog dövörat till.)

De här topplärarna kom bara in i klassrummet och ägde det med ögon som utstrålade sakintresse. De var vänliga men bestämda. Vi kände ju direkt att det var väldigt snälla människor. Samtidigt var de allvarliga när de började lektionen. De brann ju för ämnet. De ville sprida kunskapen. Den som har stor kunskap om ett ämne brinner för att sprida den.... Det är nyckelmeningen i hela skolmanifestet. Och de där lärarna som flabbar vid tavlan och inte bryr sig om det de pratar om, de lär inte ut nånting.....

Finland har helt andra lärare än Sverige. Det är orsaken varför Finland är i världstoppen. Finland har idag samma slags lärare som Sverige hade på 80-talet. Det krävs höga betyg för att komma in på lärarhögskolan. 

Det går 10 sökande på varje utbildningsplats i Finland, helt unikt i världen!

Kompetensen är alltså skyhög bland de antagna, och utbildningen är den mest seriösa i världen, man går fem år på högskolan! Helt unikt. Det sista året ska man bland annat ta en master för att bli godkänd, och jag tror ärligt talat inte att det finns en enda svensk som tagit fil kand i något specialämne på svenska högskolor (ex historia, engelska) som har större kunskaper än vad de finska lärarna har efter fem år.... Det sista året får de handledning en praktiktermin och lär sig på så vis rutinerna. De är helt enkelt oerhört väl förberedda från dag ett.

Och nu kan vi sluta undra varför Finland är i världstoppen.

Och nu kan vi sluta undra om läraren har någon betydelse för skolresultat....      

**problembeskrivning: lärartappet.

I Sverige hade läraren hög status fram till mitten av 90-talet, och sen störtdök allt och idag är vi på botten. Det råder till och med brist på lärare, alla som söker kommer in på lärarhögskolan och betygen kan därför vara helt usla. Beslutsfattarna har mycket medvetet urholkat lärarens status, och den allra viktigaste rekryteringsbasen är nästan helt strypt visar statistisken: barn till lärare.... Förut gick läraryrket i arv (som tex läkare, polis, skådesplare, näringsliv) men idag blir inte barn till lärare lärare och därmed missar vi den mest lämpade gruppen (man har stor kunskapsfördel av att ärva yrken) . Istället för arvet: "bli lärare, det är jättebra", som det lät på 80-talet talar föräldrarna om för barnen hur jobbigt yrket är.

Talis kom i somras och var den slutgiltiga beskrivningen av lärartappet. Sverige var sämst i den attitydundersökningen i hela världen på två punkter: bara 5 % ansåg att yrket har status i landet, och över hälften ångrade sitt yrkeval.

Berättar inte det allt? Hela problembilden? När vi vet att motiverade lärare betyder allt för skolan, och ser dessa helt  siffror i Talis (som stack ut från resten av världen i den globala undersökningen).... är det inte nog för att förstå och reagera?   

**framtid

lösningen: öka attraktionsvärdet och akut åtgärd: låt läraren göra det läraren ska göra

Det finns många aspekter på attraktionsvärdet... Men det finns en åtgärd som sticker ut framför alla andra när det kommer till lärarens uppgift i skolan och Fridolin har helt klart för sig detta! Han vet vad det handlar om att vara lärare. Han har varit där själv.

Under 90-talet spred sig en absurd åsikt att läraren befann sig för få timmar i skolan. Lärarens arbetstid var för kort och därför hittade man på nya sidouppgifter som läraren skulle syssla med. Det var sidouppgifter som inte hade mycket med elevernas kunskapsutveckling att göra. Om man ska sätta fingret på en enda konkret orsak varför läraryrket tappade i attraktiosvärde så var det detta. Om man ska lyfta fram en konkret förändring varför skolresultaten sjönk drastiskt så är det den här förändringen. Dels sänkte man yrkes status i botten och gjorde att ingen vill bli lärare idag, dels förstörde man genom fokustappet på det väsentliga och genom arbetsbördan lärarens kapacitet att utföra sitt viktiga uppdrag.

  I Finland har läraren en mycket kort arbetsdag. Ca 60 % av den svenska lärarens arbetsdag. Dels är lektionerna färre, dels har läraren inga flummiga sidouppgifter. Det är givitvis så här det ska vara. Lärarens arbetsdag måste vara så effektiv som möjligt. Ledorden: "enkelhet, sunt förnuft, läraren ska arbeta med det läraren ska arbeta med (alltså: lära barnen)". Så funkar det i alla framgångsrika länder, och så fungerade det i Sveriges framgångsmodell fram till 90-talet. Förutom effektivitetselemenetet i upplägget finns alltså andra aspekter. Yrkets attraktionskraft. Läraryrket måste locka. Och hur lockar yrket? Min far sa alltid: långt sommarlov, långt vinterlov, påsklov och sportlov. I övrigt fanns inga skäl att bli lärare.

De finska lärarna har medellön (på samma nivå som de svenska) och varför är yrket så populärt? De korta arbetsdagarna.

  Jag får rysningar i hela kroppen när jag tänker på detta med sidouppgifterna och de skapades av människor som inte har en aning om vad läraryrket handlar om. Fridolin vet hur intensivt och tungt uppdraget är och man kan åskådliggöra det vid en liknelse. 

 Att vara lärare är att vara en föreläsare. Alla dessa tusentals efterfrågade föreläsare  som reser landet runt och livnär sig på att tala vet vad läraryrket handlar om. Att tala inför en grupp en timme, och för en lärare handlar det ofta om 120 minuter i sträck där fokus måste vara fulländat. Det är ett viktigt och påfrestade yrke. Man måste ha varit där själv för att förstå. En föreläsare kan ha 2-3 föreläsningar i veckan och tjäna 40k i månaden, och en lärare har 15-25 föreläsningar i veckan. 

De som talar om att "det är orättvist att läraren har få arbetstimmar" kan testa en dag och se om de pallar och när de förstod att det går en timme förberedelse på varje lektion, rätta skrivningar, sätta ihop skrivningar, osv de skulle nog tänka annorlunda. Läraren måste brinna ett par timmar per dag och ge järnet (som de gör i Finland och gjorde i Sverige) under föreläsningarna och därför ska de ha så få timmar som möjligt , helst bara 2-3 lektioner per dag, och sen ska de hem och sova!! Jag menar, hem och hämta ny energi och kraft....

En lärare ska inte ha några sidouppgifter. Punkt slut. De ska gå hem och komma motiverade till lektionerna som är deras uppdrag. Göran Persson såg till att hålla kvar lärarna i skolan, och när han klev av såg han till att ta 400k i betalt för 2 föreläsningar i månaden i ämnet härskarteknik. 

 Vi satt på lunchen , min gymnasieklass och jag, det är över 20 år sen, och vi snackade lärarna varje dag, som alla elever gör. Vi undrade varför i helvete våra grymma lärare var lärare. De kunde ju vara vad som helst med den ruggiga kunskapen de hade och tjäna miljoner som vi skulle göra!! Det fanns en sån attityd. Man funderade över framtiden, och vem vill bli lärare i framtiden funderade man när den här attityden låg i luften, men samtidigt var det en klass som skulle bli läkare, forskare, handelsstudenter, och jag. Det är med sorg jag tänker på vår svenskalärare. Historielärare. Han måste varit Sveriges bästa. Av ett enda skäl: han hade ruggig kunskap.... Han var historienörd, kultursnobb, sportgalning, socialist, vad mer? Han kunde precis allt om allt i historien. Alla militära slag, alla årtal. Han läste alltid böcker och tidningar. Han var inte särskilt färgstark som person men han förtrollade oss. Han gick på fotboll och operan varje veckan, och drog med oss till Dramaten, statsteatern, operan osv hela tiden... Vi var ju helt ointressarade och nollställda från början men han gav oss ett intresse och jag hade i alla fall inte varit så intresserad av språk och historia idag om jag haft någon annan lärare.   

Vi frågade honom en gång varför han var lärare. Vi tyckte det var absurt. Han svarade: Jag är hemma kl 15.30 varje dag, och har stor ledighet. Och jag får möjlighet att fördjupa mig i mina stora intressen dagligen. Det är med stor sorg jag tänker på att dagens unga inte får träffa såna människor i livet.

Dagens lärare i Sverige lever i en mardröm. En mardrömssituation vi skapat, särskilt för de nya lärarna. Över hälften ångrar sitt yrkesval. Arbetsbördan är omänsklig och de tillåts inte syssla med det som de ska syssla med. Sprida sin kunskap och sitt intresse till eleverna. Det är i detta dumheten i raset ligger; det handlar alltså om färre lektioner, enkelhet, sunt förnuft.  Och det kostar precis ingenting.

2. KUNSKAPEN 

 "göra det enkla , naturliga som funkar i klassrummet, det som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet"

**bakgrund

 Det man tänker på när det gäller finska skolan är inte ordet krav, inte Bror Duktig eller Caligula. Det är den otroliga enkelheten i hela projektet.

En snillrik och nästan löjlig enkelhet. 

Fixeringen vid finska skolan beror mest på att man måste komprimera detta oöverskådliga ämne, och att finska skolan idag fungerar exakt som min skola fungerade i Sverige innan förändringarna. 

När jag gick i skolan fanns bara ett fokus i klassrummet: kunskap, kunskap, kunskap. Man betonade aldrig det ordet, lika lite som Finland och övriga världen betonar det ordet.

Det fanns bara där, som en självklarhet. 

Skolmiljöns uppgift är i första hand att sprida inspiration, glädje, demokrati, självständighet, och det finns självklart ingen motsätting mellan allt det där och en kunskapsspridningen som läraren ska syssla med i klassrummet. Tvärtom. Om inte läraren lär ut saker har eleven ingenting att förhålla sig självständig och kritisk till.

All kunskap har sin källa i nyfikenheten. Jag var extremt självständigt när jag var liten, självständig till överdrift och förhöll mig väldigt skeptisk till skolan alla år. Jag hade tänket i mig redan som 9 -åring: nu går jag till skolan och lär mig det jag vill lära mig och hade inte utvecklat självständigheten om jag inte hamnat hos kunniga lärare. 

Det skrivs ständigt nya böcker som ropar ut "ny sensationell metodik och pedagogik" och jag har läst många såna böcker senaste halvåret, pseudovetenskaper, alla metoder som fungerar finns beskrivna i detalj hos Aristoteles.

Under 90-talet hakade skolsverige på dessa oprövade teorier. I Finland gjorde man tvärtom. Man använder idag exakt samma metodik och pedagogik och betygsystem som man alltid gjort. 

De finska lärarna utrycker det så här när de förklarar det finska pisaundret: "vi gör inga märkvärdigheter. Vi tror inte på nya pedagogiska uppfinningar. Vi förhåller oss till samma rutiner som vi haft i alla år. Vi gör det enkelt, det vi vet funkar i ett klassrum".  

Det finns ett enda ledord : verkligheten.

Alla nya pedagogiska uppfinningar som den Sverige testade ("eleverna ska själva styra sin undervisning") bygger på en person som skrivit en bok. Insikter om hjärnan utvecklas och visst kan det uppstå nya bra pedagogiker i framtiden men i så fall ska de ha testas i andra länder under lång tid och visat goda resultat. Alltså: beprövad erfarenhet. 

2014 finns bara en fungerande skolmodell som vilar på beprövad erfarenhet i alla världens länder och det är den metoden svensk skola måste återvända till. Det akuta är att återgå till där Sverige var på 1980-talet. Där Finland är idag. 

**problembeskrivning: kunskapstappet.

 Ja, man bör ju använda lektionerna till det lektionerna ska användas till, genom en mix av föreläsning, självständigt arbete, grupparbete, mest kunskapsbaserat men också inslag av kreativitet.

Flumskolan testade ett par saker som låter rätt bisarra idag: det skulle inte längre finnas en detaljerad kursplan för varje termin och det skapade en vilsenhet och en ohållbar börda på läraren som plötsligt skulle improvisera sig fram till målet.....

De tydliga riktlinjerna försvann (förut följde läraren en exakt planering när de olika kunskaperna inom varje ämne skulle läras ut, nu blev enda utgångspunkten: detta ska eleven kunna när han går ut nian....),  man försvårade jobbet väldigt mycket på olika sätt, inga betyg skulle delas ut innan årskurs åtta tex. Hur kunde såna här tankegångar uppstå? 

Skräckmodellen 1994-2011 trodde att det fanns en motsättning mellan kunskap och självständighet, och de formulerade också tydligt ordet kunskap som något negativt. Använde ordet kompetens istället som hade bredare betydelse (social kompetens, verbal, praktisk kompetens osv). Kunde uppstå odemokrati,  rangordningar. Det är naturligtvis rent nonsens. Pseudovetenskap. Det finns ju nästan ingen rangordning inom en grupp som är kunskapsrelaterad bland barn, så som man trodde. Det vet jag som hade medelmåttiga kunskapsresultat hela grundskolan, och i gymnasiet hade jag ofta näst sämsta resultatet i proven. Jag visste om det innan. Jag kunde ha bra resultat också, om jag läst på och varit intresserad. Allt det där var en morot. Jag fick självförtroende att jag kunde ligga så pass nära dessa 5.0-elever trots att jag inte läst på. Jag hade föresten fanns alla mina kunskaper och talanger inom andra områden än de som fanns i skolan. Jag visste allt om media och politik och sport och massa andra saker. När lärarens skrev upp resultaten från kemiproven klagade 5.0-tjejerna alltid , och menade att de med sämst resultat skulle bli lessna. Fattade aldrig det där (läraren skrev ju aldrig namn på tavlan...) och självklart funkar det inte så.... Det sporrade bara. 

** framtiden

lösningen: Öppet Brev till Politikerna 

1. Man kan inte lägga på läraren bördan att freestyla sig fram till kunskapsmålet, läraren ska inte ha den uppgiften att improvisera fram en planering. Man ska göra så enkelt som möjligt för läraren. Det ska vara tydliga hållpunkter när eleven ska läsa vad. Som det är i Finland. Och övriga världen...

Beslutsfattarna har medvetet skapat en vilsen skola. Uppdraget för Löfven och Fridolin måste vara : underlätta för pedagogen och krossa vilsenheten!

Grundidéen med den här berättelsen var att skapa ett politiskt manifest , ett "skolmanifest", och nyckelmeningar skulle vara ett Öppet Brev till den nya regeringen , och de här raderna är själva öppningen för allting in i framtiden och därför blir de understrukna och utgångspunkten för allting är inte att vi har en "dålig lärarkår" utan att vi skapat väldigt dåliga förutsättningar för vår lärarkår , och istället för att underlätta och göra allt så enkelt som möjligt för dem har vi gjort allt jobbigt och svårt och otydligt och lagt en enorm börda och ett stort ansvar på den enskilde pedagogen och den enda lösningen är taos självklarhet i ingressen och den naturliga finska enkelheten som vi hade i Sverige och som hela världen har : exakta direktiv och en detaljplan termin för termin, månad för månad, lektion för lektion.

2. Betyg måste införas så tidigt som möjligt. I Finland är det fritt för varje skola att bestämma (senast i åttan) men nästan alla sätter betyg från årskurs fyra. Som övriga världen.... Det är för de svagaste eleverans skull. Det här med betyg har vetenskapligt visat sig vara den effektivaste metoden att höja studiemotivation.

Jag var en stor motståndare till betyg när jag gick i skolan, mest för min egen skull. Jag öppnade aldrig betygen. Gick hem och la de i hyllan. Jag ville inte förstöra sommaren....

Jag tänkte: jag vet vem jag är och jag vill inte att en siffra ska styra min självbild.

Jag brukade titta på betygen sen när höstterminen skulle börja och det var inte alls så farligt som jag befarande... Fick en kick och föresten visste man ju alltid vad man skulle få, en medelmåtta men samtidigt väldigt stolt sen när jag såg betygen... trots att det inte var superbetyg!

Idag är man ett stort fan av betyg.  Betyg är och förblir en jämförelse med sig själv och har aldrig varit något annat.

Varför är betyg viktigt?

Jag hade inte kunnat förstå mig själv om jag inte fått betygen och analyserat dom. Ett faktum: alltid högsta betyg i alla praktiska ämnen och i uppsatserna, och medelmåttiga betyg i IQ-ämnen.

Att ständigt ändra betygssystem är obegripligt. Kalla fakta: det här stora kunskapsraset i svensk skola sammanfaller i tid helt med införandet av det nya betygsystemet och en treåring hade kunnat räkna ut. I Finland har man haft samma betygsystem i alla tider och alla vet vad som gäller och man behöver inte ens disskutera det där på lärarhögskolan (eleverna kan ju systemet sedan skoltiden) och i Sverige har väldigt mycket tid gått åt till att disskutera betygssystem! (Är det det vår lärarkår ska syssla med...?) 

Det nya betygsystemet 1994.... Nästan alla är överrens: det funkade inte. De  ansvariga och de flesta lärarna håller med i beskrivningen att det var ett fiasko. I princip tre nivåer  : väl godkänd, godkänd, eller icke godkänd. Allting blev flum. Lärarnas och rektorernas omdöme: "det stora felet var oklarheten, och det uppstod ett missförstånd vad gäller kunskapskraven. Elever och lärare nådde ett konsensus där godkänt inte nådde upp till målsättningen, ställda kunskapskrav... Man blandade ihop det med "minimumkrav".

Tidiga betyg riktar sig till elever med svårigheter och behov av stödinsatser. Det är ju liksom a och o med tidiga insatser.  Ingen elev har någonsin blivit mobbad eller utstött på grund av betyg och går inte att förstå hur den tanken kunde uppstå överhuvudtaget. INGEN i hela världen har nånsin farit illa.

Det mobbas mycket i svensk skola. Varje dag. Man mobbas av alla möjliga anledningar: konstigt namn, konstigt hår, dålig på fotboll, glasögon, fetma. Osv. Men ingen har nånsin mobbats på grund av betyg. Tvärtom, betyg är oftast nördarnas revansch, de som haft lågstatus höjer sin status. De som inte får självförtroende någon annanstans får det via betygen och även de svagare eleverna är tacksamma för betyg.

Ja, status får man av andra saker. 1. Duktig i idrott. 2. Social kompetens, platsen i gruppen på rasterna. 3. Den klassiska statusmarkören: poppis bland tjejer och killar, det motsatta könet. Betyg har precis noll betydelse. 

Ingen har heller mått dåligt av att läsa sitt betyg. Tvärtom. Betyg är stolthet och glädje, när man lyckas uppnå sitt eget mål. Jag har precis ingen aning vad mina klasskamrater hade för betyg. Jag brydde mig inte. I grundskolan reflekterade jag inte över det alls. Funderat över det i efterhand många år senare men har fortfarande INGEN aning. Utgångspunkten: jag visar inte mitt betyg för någon och jag mäter mig bara mot mig själv.

 3. VINSTJAKTEN

Även när gäller skolvalet skedde stora förändringar på 90-talet. Även här måste Sverige80 och Finland2014 vara en förebild för framtiden.

Det optimala är att alla elever går i den skola som ligger närmast men idag är det en omöjlighet. Ett olösligt problem och bara att inse att skolan blivit som förortsproblematiken, segregerad.

Jag har läst ett 20-tal skolböcker senaste halvåret och många vill stoppa friskolorna men det är omöjligt och det stora problemet är istället vinsthetsen, överetableringen av skolor. Vinsthetsen är väldigt obehaglig, det handlar bara om en omfördelning av kapital, från skattebetalare till enskilda individer, från pengar som skulle gått till skolan och som nu går till näringslivet. Och näringsliv och ekonomer bombar ovetenskapliga artiklar hur värdefullt detta är för svensk ekonomi. Det är felaktigt och rena beställningsjobb. Det blev lite obehagligt under valrörelsen, saken blev offer för partitaktik. En stor opinion inom både S och Mp internt (och även sd och kd) är motståndare till vinsthetsen, men Löfven hade allt att förlora på att frågan togs upp i debatten. Han kunde ju bara förlora väljare åt "ett håll" på slutet: Vänsterpartiet... (deras profilfråga under valet) och alla partier hade samma intresse att tysta ner den här frågan sista veckorna.

Självklart är allt detta skadligt på sikt.

Systemet är utdömt av alla experter, av de som jobbar i skolan, av experter från andra länder. Men det det handlar om astronomiska summor och en ekonomisk maktelit , ett kluster av kapitalmakt som lever i symbios. Politiker, riskkapitalister, skolägare och näringsliv. Sanningen är att de elever som får bäst betyg i nian söker sig till privata skolor, man gjorde ett utdrag från nationella proven 2008 och såg att alla de elever som fått högst betyg där gick i academedia och liknande på gymnasiet, det är alltså inte utbildningen det beror på....  Och det där med "trivs i skolan"... För det första finns det inte en gymnasist i hela landet som inte älskar sitt gymnasium och för det andra är det självklart att studiemotiverade elever med höga betyg trivs bättre i skolan... Jag är hundra procent säker på att utbildningen är bättre i kommunal regi på alla nivåer och att även den här toppen som vi pratar om hade fått bättre utbildning i en vanlig skola). 

Det mest olustiga med vinsthetsen är den säkerställda betygsinflationen. Den var påtaglig i mätningarna 2008 (samtidigt som nivån sjönk i landet steg betygen enormt!), men de senaste åren har betygen jämnat ut sig mellan skolorna och det beror på att de kommunala insåg att de också måste höja betygsnivån!! (och nästa steg blir då för de fria aktörerna att ytterligare höja nivån...) Den urholkar hela systemet och innebär en stor orättvisa. Omöjligt att komma bort ifrån detta att de sätter glädjebetyg, när höga betyg är stora lockbetet. Drivkraften bakom ekonomisk vinst. En glädjande tanke: man vet systemets överlevnad inte är särskilt lång....  

När makten lever i symbios, (politikerna, kapitalisterna, ägarna, näringsliv) har journalistiken, svt, tv4 har ett uppdrag att företräda skolan och den vetenskapliga expertisen mot Wallenbergarna.

Framförallt är det de studiemotiverade man oroar sig för, de som får bäst resultat i nationella proven i nian och sedan väljer vinstjaktskolor. En ruskigt viktigt grupp, en ovärderlig kunskap som sätts på spel. Många tror att skolorna som drivs i vinstintresse håller lika god kvalité som vanliga skolor men jag har gått ett par utbildningar på academedia och det var kunniga lärare, bra lokaler, bra utrustning (datorer) men hela verksamheten täcktes av en atmosfär av affär. Man befann sig på en köpmarknad, de skulle sälja nånting. Det som saknades: intresset för eleverna. De brydde sig inte alls och det känner man ju direkt. (exempelvis gick vi tre veckor i den lyxiga lokalen på Kungsgatan som var nära för mig och därför vi valt den kursen i webproduktion, och sen skulle vi helt plötsligt ut i en övergiven lokal i ett industriomårde i förorten... ett försäljningsknep det där lokaltricket...). Allt så nonchigt, låt-gå-principiellt, en eftergymnasial utbildning.  

Emma Leijnse gav 2012 ut skolboken Godkänt? som rappt och intelligent och förutsättninglöst belyser alla infallsvinklar. Baksidetexten: " I över ett decennium har kunskapsnivån i den svenska skolan sjunkit, de senaste åren i rasande fart". Och det var alltså precis innan den stora PISA-chocken 2013... Hon tar verkligen upp alla problem men tycker att hennes stora problemfokus är det fria skolvalet som infördes i reformen 1992 av regeringen Bildt (nu fanns plötsligt tre val: den närmaste kommunala skolan, en annan kommunal skola , eller en friskola). Fram till 1992 gick alla i den skola som låg i närheten. (friskolor var mkt sällsynta). Alla väljer skola idag och det är en självklarhet och de flesta är nöjda med systemet och finns ingen större opinion att återgå till systemet som rådde före 90-talet, men samtidigt har detta medfött en ojämlik skolgång , a-skolor och b-skolor. Alla väljer efter rykte, skolor har snabbt fått bra rykte och dåligt rykte på orten. Elevsammansättningen har påverkats markant av det fria skolvalet. Ett olösligt problem. Alla forskare är överrens: det finns ett stort värde att högpresterande och lågpresterande finns i samma skola, och helst i samma klassrum. Som i Finland. De hjälper varandra mer än de stjälper varandra, ända upp till klass 9. Framförallt är ju det demokratiska värdet oöverskådligt: att barn med olika etiska bakgrund blandas upp i skola och klassrum. Min erfarenhet: om det finns två-tre stökiga elever i en klass med 30 mer skötsamma eller studiemotiverade anpassar de sig väldigt fort och: en lyckad integration (det kom totalt 7 nya elever till vår klass i gundskolan i olika omgångar och alla utom en var stökiga i början men var tvungna att anpassa oss till öviga). Problemet är när det finns 9-10 stökiga i en klass som det blivit på många håll idag... Då anpassar sig övriga till dem.   

 

4 TRE FALLSTUIDIER 

 

GUDSON 

 En brist idag är att skolan inte ger likartade förutsättningar i landet. Det finns skolor som helst väljer bort elever med extra behov. Det säger sig självt att skolor som drivs i vinstintresse vill undvika denna stora kostnad om de kan.   

Det finns stor potential hos människor med begränsningar som går förlorad idag. Det är en viktig demokratisk sak att inte lämna dessa i sticket. Det är väldigt betydelsefullt att de får sitt stöd. De kan inte tillgodogöra sig ämnen i en vanlig klass .

Olika barn tillgodogör sig skola på olika sätt. 

JAG

  Jag var inte som de andra.  Jag gillade alla de praktiska ämnena. Jag älskade slöjd och idrott. Jag var inte som andra. Jag var en medelmåtta i de teoretiska ämnena. I de praktiska fick jag glänsa. Syslöjden. Jag älskade att virka. Och sticka. Jag fick upp en brutal hastighet och bara matade  vante efter vante. Ett halvår med vantar. Herregud vad roligt det var, förtrollad!

Jag gick till skolan med skepsis. Minns att jag tänkte redan som 10-åring: nu går jag till plugget och lär mig det jag vill lära mig. Inget annat än det jag behöver. Jag sökte hela tiden sammanhanget och överblicken. Gick, men ofta sprang till skolan med mycket kritisk blick.

Jag trivdes i skolan. Det var mest rasterna man längtade till. Gräset, fotbollsplanen. Jag och klassrummet synkade aldrig riktigt. Jag var inte som andra. De hade det nog lättare med kunskapen. De var IQ. Jag var EQ.

Klassrummet blev ruskigt intressant det året vi hade ett nytt kreativt ämne. Femman. Tolv år. Jag och min kompis gjorde en sporttidning. Minns hur stor betydelse den tidningen hade hela det året. 20 nummer. Läraren berömde den. Han gav den högsta betyg. Han sa att den hade en överblick och ett sammanhang. 

När man tänker tillbaka på skolan är det alltid klasskompisarna och den sociala miljön man tänker på och den rangordning och den gemenskap som skapades. Allt det andra (kunskapsutveckling och framgångar i själva skolarbetet) ligger långt i bakhuvudet och inget man tänker på. Men om man tvingar fram det... så var mina framgångar  i de praktiska ämnena, några enstaka prov (näst bäst i två nationella matteprov...), och sen hände några saker på gymnasiet som jag inte kunde sluta tänka på.....

 När jag sen började gymnasiet hamnade jag i ett väldigt annorlunda sammanhang som jag trivdes i men jag var ju en udda fågel bland läkarbarnen och forskarbarnen och näringslivsbarnen. Teoretiska barn. När man fyller 30 tänker man tillbaka och det var märkligt att tänka på dem och deras kunskap och IQ. De var nog 6 stycken som hade 5.0 i genomsnitt och sen ett tiotal till som låg mellan 4.5-4.8... De hade kunskapen men när jag läste deras uppsatser var det skräp. Som om de hade kunskapen och kunde mata in fakta fort men de saknade analysen, sammanhanget. Jag har alltid varit i opposition mot kunskapsmänniskorna hela mitt liv och det förstärktes de åren och jag kunde beundra de på ett sätt men inte på ett annat och ville absolut inte bli som dem. Jag såg de som robotar. Maskiner som kunde mata in fakta.

Men de kunde inte analysera de fakta de hade och vad är då meningen med fakta...? Jo, om man ska bli läkare som är rent faktajobb...

Jag ville absolut inte bli läkare eller andra liknande robotjobb.

 Det hände några märkliga saker med mig på gymnasiet. Jag hade inte läst en bok i mitt liv. (på högstadiet låtsades jag att jag hade gjort det i den där muntliga föreläsningen men skrev av en litterurhistoriabok hemma och lärarinnan sa: ovanligt att barn i den åldern läser sånt...). Jag hade inte skrivit en rad i mitt liv.

   Det var första gången den första terminen och sen den andra började jag få högsta betyg i uppsatserna och hur var det möjligt? Jag fick ju aldrig 5 på de andra proven och hur kunde jag få det i detta?

 Sista året hade vi ett annorlunda kursämne i historia. Vi skulle skriva en stor uppsats på ett specifikt historiskt tema. En timme i veckan hela höstterminen var avsatt till detta och slutresultatet skulle bli 6-10 sidor och jag väntade tills det var två veckor kvar innan jag började tänka på tema... Valde "Vägen till stormakt". Svensk 1700-tal. Blev en vägskriven sak men tråkig. Gillade inte ämnet. Skulle lämna in det på fredagen men läraren hade åkt hem.  Gick till skolbiblioteket. Skulle stänga om 20 minuter. Bläddrade i tidningspärmen. Hittade mitt ämne. Antisemitism. Gick till stora biblioteket och det skulle också stänga och lånade fyra böcker om Judendomen och gick sen hem och skrev ihop några sidor på lördagkvällen och söndagen och natten.... Antisemitism genom historien. Vi hade haft 20 lektionstimmar  hela höstterminen till detta, och blev några timmar den helgen och fick 5 i betyg och läraren kopierade upp och delade ut till hela klassen sen.... Min uppsats var typ bäst. Ett terminsjobb som jag utfört på några timmar. Det var nog den största framgången i de teoretiska ämnena i min skolhistoria och framförallt funderade man mycket på hjärnan och hjärnans kapacitet och vad man kan göra och sina egna möjligheter och det förändrade mycket av mitt liv.....

BÄSTE VÄNNEN 

Vi träffades på gymnasiet. Blev sen ett radarpar i skapandet några år. Han skrev musiken, jag texterna. Han berättade de där åren att han hade fått medalj av grundskolan  som "bäste eleven". Han hade 5 i alla ämnen. 

Vi var två motsatser på alla sätt.....

Jag förstod inte då vilken IQ han hade men det förstod jag när han gjorde högskoleprovet och fick 2.0 och missade bara fyra svar.... Tyckte det lät overkligt. Sen ville han göra högskoleprovet en gång till för att få alla rätt och efter den gången sa han att han blivit bäst i landet det året och hade svårt att tro honom men det var sant....

 Vi bröt kontakten runt 28, och sen träffade jag honom på stan för ett år sen. Vi gick på restaurang. Pratade om allt som hänt. Han berättade att han varit svårt mobbad i grundskolan. Ett nytt liv hade börjat när han kom till gymnasiet. Han berättade om min betydelse för hans liv. Jag förstod aldrig det där, att han varit så mobbad när han var liten och vilka problem han haft. Jag tyckte allting var väldigt sorgligt. Hur livet blivit för honom. Han var ju väldigt snäll, och hade extremt hög moral, kristen. Han var överbegåvad i skolan.

Jag vet att väldigt många som har högt IQ får problem på det sociala planet och han hade ju extremt högt IQ och svensk skola är dålig på att ta hand om dessa elever. Det var sorgligt att höra vilket arbete han hade idag, och haft i tio år. Sprang i trappor. Han skulle varit en stor tillgång för det svenska samhället med sin ruggiga kunskap och sitt fokus och den arbetsmoral han har. Han är både kreativ och intelligent.

Vi är dåliga på att ta tillvara dessa begåvningar i Sverige. De är annorlunda. Vi har ju haft en åsikt i landet att vi inte ska ha "elitskolor". Anledningen ska vara att de andra blir kränkta men det är ju dessa vi hjälper. De finner sina vänner , sitt sammanhang. De får umgåns med människor som liknar de själva. Det är ett humanistiskt uppdrag. Jag känner en stor sympati, värme och ömhet när jag tänker på barn med högt IQ. Svenskar i allmänhet ser ner på dessa. Mobbar dem. 

 

5. VARFÖR SKOLA 

 

SKOLANS UPPGIFT, rank topp-5 

1. Ett etiskt grundfundament i samhället. Vi får lära oss demokrati, allas lika värde, vi får lära oss historien och samhället .. och att behandla alla väl... En plats för moralisk demokratisk fostran. Om man gör detta på rätt sätt förebygger vi extremism, våld, rasism osv. På de platser i världen där utbildning saknas frodas extremism 

2. En hög standard vad gäller kunskap och seriositet (som Sverige hade fram till år 2005) är nödvändig för att skapa ett tryggt och fungerande samhälle. För alla. Och det kräver ju alla..... Att rättssystemet funkar, att sjukvården funkar, att socialtjänsten funkar, att skolan funkar, att vi har bra media och bra politiker och bra finansmän och bra företagare och bra byggjobbare och sektor för sektor som gör ett bra jobb och som är seriösa. Som inte myglar. Bluffar. I denna era av exempellösa rättsskandaler, och allt annat...

3. Att hjälpa och stötta barn med svårigheter och särskilt stora behov. 

4. En förvaringsplats att trivas i. Bli glada och harmoniska. Slippa mobbing. Utvecklas socialt i samspel med eget kön och motsatt kön, på raster, och i klassrum. Ett slag psykologiskt uppdrag. Ja, skolan måste vara en förvaringsplats nio år och barn kan inte driva runt på stan och försöka finna mening i livet....

5. Att få redskap och förebilder för livet. Vissa lärare har gett mig intressen som jag inte visste att jag hade, och som jag utvecklat senare .....  Så kan det funka. Lärare som är så inspirerande att de leder in en på områden som man aldrig hade upptäckt annars, skolan kan vara en upptäcksresa för framtiden... det finns ju lärare som genom att visa mig de här områderna, ibland bara för en enda dag, förändrat hela mitt liv.....

Jag är tacksam för dessa förebilder jag fick i skolan. De har gett mig nya intressen på gamla dar, och deras ord har väglett mig varje dag i vardagen. I allt...

ALTERNATIV TILL SKOLAN

Är skolan viktig? 

Ja, för samhället men behöver ju inte vara det för enskilda individer....

Jag tyckte inte skolan var särskilt viktig, under de där 15 åren ... Kanske på fjärde plats på listan. Efter fotbollen och tjejerna och .... Rangordningen var så här med solklar ranketta, topp10: 1 Fotbollen, 2 Tjejerna, 3 Serietidningarna, 4 Skolan, 5 Familjen, 6 Kompisarna, 7 Friidrotten, 8 Tv,  9 Musik, 10 Ishockeyn  

 Så är det för alla, oavsett man är så kallat studiemotiverad eller inte; man tycker inte det är särskilt viktigt så länge man sitter i skolbänken men när man passerat 40 inser alla: fan vad stor input den där grejen haft på mitt liv... Man tänker mest på lärarna , kompisarna, hela den sociala biten. Lärarna och klasskamraterna framförallt, de förföljer en verkligen i drömmarna om natten... För mig var rasterna det stora med skolan. Man längtade ju inte direkt till den där skoldagen, men man längtade verkligen till rasterna. Sista 10 minuterna av lektionerna var en kamp mot klockan och sen rusade man ut till fotbollsplanen, och sen när man blev äldre, till skåpen och hyperintressanta tjejerna från de andra klasserna. 

Svaren på frågorna är ganska självklara. Ja, skolan är viktig, och för vem är skolan viktig: alla. Eftersom vi alla tillbringar så mycket tid där av våra liv i hela utvecklingsperioden.  När skola blir politik är det lätt att tro att Sjöstedt menar att skolan främst är till för som har svårigheter och extra stora behov, och att Björklund menar att skolan främst är till för de studiemotiverade som ska utbilda sig för ansvaret: till de samhällsbärande uppgifterna. 

Alla ingår i samhället som skapas: alla går nio år och alla formas och alla lär sig och samhället är alla. Men skolan behöver inte vara viktig för alla. De finns ju fribrytare , till exempel.  Autodidakter.  Det lilla samhälle jag besöker på somrarna: det är ett isolerat sammanhang av fria andar. Uppfinnare, konstnärer, båtbyggare , fiskare, fårfarmare, osv. Inget skolsamhälle, och de har skapats ur en liberalare syn på skolgången, och skolan som institution.

De människor som förändrat världen har inte direkt haft skolan som utgångspunkt. Darwin ska ha varit en katastrof i plugget. Einstein gick sin egen väg och framförallt den störste uppfinnaren genom tiderna: Edison. Han med glödlampan. Han med världsrekord i patent.  Han sparkades ut från skolan, och samma med Salinger. Han med den bok som kanske påverkade mest under 1900-talet , Räddaren i Nöden (60 miljoner ex).  För många av de mest inflytesrika kan en skolgång vara skadlig och ligger rätt mycket i det där att skolan lär ut konform och en etablerad kunskap, och de här människorna som bara är intresserade av att uppfinna den nya kunskapen passar ju inte in...

Universalgeniet Göthe, som påverkat tysk historia mycket, var oduglig i skolan. 

De största varumärkena skapas inte i en skola, Björn Borg, Zlatan, Carl XVI Gustav, Stig H, Ludde, underhållare, artister, tv-folket, och Erik Lallerstedt berättade hur han dumpade plugget och jobbade sig fram i världen istället och den vägen skapar faktiskt ofta en intensivare inställning till livet än den lite slöa attityd som 15-år-i-klassrum skapar.... och sen finns det många andra som har ett slags överlägset förhållande till skolan: och dissar den, språkbegåvningarna, en Gardell, Östergren, Lundell, Boye, Norén, Modysson, och det är självklart att skolgång kan vara rent skadlig om man har den här språkliga begåvningen, om man får ge ut en bok innan man fyllt 25 år som de här, då äger man språkhantering en bra bit över den som skolan är anpassad för, och det känner alla svenska lärare till (de som kan stava men inte skriva) och alla andra som försökt skriva en bok under 40 år..... 

De måste få vara autodidakter, utforska, uppfinna på egen hand, de som skapar sitt första patent som 16-åring, de som plöjt världslitteraturen innan de fyllt 15. Som Östergren. Och Norén som hade travar med böcker hemma när andra lirade boll. Hjärnan iställd på något annat, och dagen i 15-åringens liv inne på ett annat spännande spår och då vill man inte hämma det spåret genom att sitta 1 timme och räkna ut en cirkels omkrets....

 Jag hade lite kluven inställning till det där... När man var i en annan upptäckarväld och en annan tankegång en morgon, och sen tvingas syssla med något som man inte är intresserad av den här dagen. Varierar från person till person, men alla har nog en fri ande där inne nånstans som är värdefull att värna, bevara. 

Ja, summa summarum , skola är mycket , alla bitarna lika värdefulla,  och det vet även de fria andarna som själva inte behöver skolgång: en förvaringsplats, en social träning och här lär vi oss de specifika grundläggande kunskaperna,...ja, vi måste ha redskapen ut i  ett samhälle ...

Och skolan är viktig även för de fria andarna. Annars har de inget att opponera sig emot. 

6. ÖVRIGT I FÖRBIFARTEN 

 

 PEDAGOGIK och BARNPSYKOLOGI

 Alla dessa böcker om pedagogik....

Läst ett tjugotal och några har varit strålande och resten kunde man ha och mista.

Nej, det är inte eleverna som själva ska styra inlärningen.  Nej, läraren ska inte göra annat än att under visa barn i klassrum... Nej, läraren ska inte freestyla och improvisera, och ska inte famla i mörker vilka områden som ska läras ut varje termin. Nej, de har inte ha den arbetsbörda de har idag.... Nej, det finns inga nya sensationella pedagogiska upptäcker som är bättre än de enkla pedagogiker som finns i hela världen och framförallt i enkelhetens stora land: Finland.

 Den stora hemligheten med Finland förutom de motiverade lärarna: lärarna har en detaljplan och vet exakt vad de ska undervisa om varje månad, varje termin, och de famlar aldrig i mörker....

Jag läste en bok om pedagogik som hette "de 7 intelligenserna"... Eller om det var de 13 ... Jätteintressant tema och rolig bok och vi människor har såklart olika intelligenser, musikalisk intelligens, EQ, IQ praktisk intelligens osv osv.

Vi ska utveckla våra talanger men den boken hade inte mycket med skolan att göra. Ett kapitel hade rubriken "Vagga i takt med musiken är du läser en bok..."

Läste sajten "gröna bloggar" för en månad sen och där fanns ett inlägg om ny pedagogik och det handlade om en författare som var forskare i Göteborg och som enligt sajten hade "den senaste pedagogiska insikten". Och det handlade om "leken som metodik".

Man måste skilja på gymnasiet och högstadiet, och de här åren fram till 10-12, och barnspykologin har utvecklats. Nu var det förskolan det handlade om i Gröna Bloggar och där är det väl okej med experiment men man fick ändå lite rysningar att en enda person kan författa ihop en metodik... det ska vara beprövad erfarenhet under 20 år om det ska testas och den bästa metodiken finns redan i världen. Titta på den istället för att leta i böcker....

Okej, det var små barn och barnmetodik och det är en förändrad syn och självklart  så att leken är extermt betydelsefull för barn ända upp till 10 år. Detta är en pedagogisk sanning: det som betyder mest för ett barns utveckling (kognitiva/ självständiga/sociala/emotionella/kunskapsmässiga osv) är leken. Det är alla överrens om idag och det visste man inte på 1950-talet då man inte ville att barn skulle leka... Men skola är något annat, först och främst en motvikt till leken.

 En annan upptäckt som förändrat allt inom barnuppfostran är ju insikten att plikten inte är bästa vägen för barnets utveckling, som alla experter trodde ända fram 1970-talet. Pliktuppfyllande barn var ett mål, och plikten något som lärdes ut och användes. Det föll när man kom på att barn lever i nuet.... Barn har inte förmågan som vuxna att se in i nästa dag och att förstår inte tidsbegreppet på det sättet ... De förstår inte vad "du ska diska varje dag i ett år betyder" och då faller ju hela funktionen ...ja allt detta med plikt i barnuppforstran faller upp till 12-13 år i alla fall, och även i förskolan och skolan i de unga åren och där man måste använda ett belöningssystem mer från dag till dag.... Nu har hela vetenskapen kring barnuppfostran övergått till "det hjälpsamma barnet" som målsättning , och i skolan mer ett "uppmuntrande för stunden" istället för på lång sikt. Ena dagen säger 9-åringen "självklart ska jag diska varje dag!" för att hon vill vara snäll ... Och nästa dag "aldrig i livet att jag ska diska , hur kan du tro det...". Då måste man lösa det därifrån. Från den dagen.

DET SKRIFTLIGA BETYGET

Ett av mina stora hatobjekt är de skriftliga omdömena. Det ställer väldigt stora krav på läraren.

Det komplicerar jobbet och om läraren sviktar det minsta i formuleringarna är det skadligt för barnet.

Det är mycket mer känsligt för barnet med omdömen i ord än en neutral siffra att förhålla sig till. Det fanns en sömning tankegång att siffror var hårda och ord varma och därför bytte man från siffror på 80-talet till ord och det var ett stort misstag. Självklart är ordet "icke godkänt" mer sårande för ett barn än siffran 2. 

 Och detta att en lärare ska formulera hela meningar om barn känns förkastligt. Förfärligt. Krävs väldigt stort omdöme om man ska ge skriftliga omdömen om barn. 

Det skrivna ordet är mycket hårdare än de muntliga.

Jag tyckte för övrigt att det betygsystemet vi hade 1-5 var klockrent och alla visste att 3 var godkänt  och 4 var ett lyckomål och 5 var en sån där dröm.... och självklart ska det vara siffror (mest neutralt) och kan någon förklara varför man bytte bort det systemet?

De här två systemen som använts efter saknar ju hela enkelheten och tydligheten som 1-5-systemet hade.   

LÄXOR 

Jättebra om så många som möjligt får läxhjälp. Jättebra att så många som möjligt lär sig så mycket som möjligt. För de svaga och utsattas skull.

En anledning varför läxor finns i hela världen är föresten att människor ska lära sig att arbeta självständigt hemmavid. 

Läxor, inga problem mellan 7-14 men sen blir det jobbigare.... Hade väldigt svårt för läxor sen. Sista året på gymnasiet tog det tvärstopp. Skolan och fritiden var två olika universum. Friheten knockade mig så fort jag kom hem , eller så fort jag kom utanför skolbyggnaden... Det var totalt omöjligt att göra något skolrelaterat sista året. Före sportnytt kl 21.15... En fysiskt omöjlighet. Såg mig som en learning-by-doing-människa... (tänkte: jag lär mig tyska direkt när jag är i Tyskland och efter en månad i Tyskland lär jag mig 100 gånger mer än sex år i skola..) . Gjorde inte många läxor sista året och var en late bloomer vad gäller böcker och kunskap och fick fart först vid 27 års ålder.....

INVANDRARE OCH SKOLA 

 Nyanlända har väldigt stora svårigheter i vissa ämnen, framförallt är de hopplöst efter vad gäller samhällsorientering, hemkunskap, och detta inom biologi som handlar om natur och djur, flora och fauna. 

Men när det kommer till PISA-ämnena står sig de riktigt bra. Pisa är ju utformat så, allmänkunskaper, grundkunskaper, kulturella aspekter ska inte spela in.

Och när det kommer till PISA finns en alarmeranade sanning: det är eleverna med långa rötter i vårt land, ättlingar generationer tillbaka i Sverige, som tappat mest.

RESURSER 

Svensk skola har enligt statistik för 5 år sedan satsat mkt mer pengar per barn än t ex Finland. Sverige ligger i toppskiktet i världen när det kommer till pengar till skolan. Vet inte siffrorna senaste fem åren men bör vara så att det ökat och slutsats; vi öser pengar på skolan och samtidigt blir resultaten sämre....

Lärartätheten (antal lärare per barn) har också varit på bra nivå och klart bättre nu än när jag gick i skolan (30 elever i samma klassrum upp till sexan). Det har alltså heller ingen avgörande  påverkan på skolresultat. I så fall en negativ påverkan...

Lärartätheten är mycket viktig på en punkt: barn med extra behov.

 ORDNINGSFRÅGAN

Innehållet ska vara i fokus,  inte formen....

Ja, visst är klassrumsmiljön betydelsefull och det är högre ljudvolym i dag i Sverige än på 80-talet och än i Finland och det gillar ingen elev. Men den här biten som är mer barnuppfostran än lärande ska inte läraren behöva fundera så mycket på och den avgörande aspekterna för att fånga intresse hos barnen är att pedagogen brinner för ämnet, sakinnehållet..... 

När Björklund pratar om krav och ordning och reda börjar alla direkt tänka på den svenska skolan fram till 1970 då eleven var rädd för läraren. Den auktoritära modellen. Tydliga drag av sadism. Man gick till skolan med ångest och rädsla. Learning-by-fear.

Och när Fridolin börjar prata om skolan börjar många tänka på flumskolan där läraren förlorat all makt och en ljudvolym som omöjligör allt lärande och lektionen outhärdlig för alla elever...

Två skräckexempel. Två guldbaggefilmer. Hets. Caligula. 40-tal. Klassrummet ett skräckvälde, läraren som byggde undervisningen på hot.... Och den andra filmen som heter Vikarien som visades i juni på svt: en osannolik lektion där eleverna pratade högt och oavbrutet, en elak otrevlig miljö där ingen lär sig nånting nångång, skolan som 100 % förvaringsplats. Den spelades in 2006.

Och egentligen vill alla ha samma klassrum. Egentligen är det bara ord. Ordklotter, en politisk markör. Jag är hundra procent säker på att om man plockade fram tre klassrumexempel skulle Björklund och Fridolin och hela svenska folket inklusive eleverna välja samma klassrum som deras vision. En engagerad lärare som brinner för ämnet. Egentligen bara det som gäller. När jag tänker på min skolgång och mina lärare. Det som gav något var lektionerna med engagerade lärare. En person som kunde sitt ämne. Och en lagom ljudnivå, inte för hög nivå så att lärandet kommer i kläm, och samtidigt en öppen atmosfär där eleverna känner sig modiga att ställa frågor och delta. 

 Jag tror inte det finns någon större risk att pendeln skulle så över så konstigt igen att vi skulle riskera hamna i en återgång till den gamla skolan... Vi är inte såna helt enkelt. En annan värld.  Vi är helt annorlunda 2014. Vi behandlar barn med respekt. För det första är det nästan bara kvinnor som blir lärare idag. Och för det andra är hela uppfostringssynen är ju fullständigt annan idag och jag tycker svenska mammor och pappor är duktiga överlag faktiskt (även om vi blivit för dåliga gränssättare i curlingsamhället) och har aldrig varit bättre på den här punkten nån gång i vår historia, det här som är visionen, den grundläggande: att barn är barn, att alltid skilja sak och person , att använda det som ett mantra hela tiden "jag älskar dig som person, men gillar inte ditt beteende just nu", att hitta balansen mellan krav och pepp. 

 Skola byggs på inspiration (och engagemang, nyfikenhet, glädje) , inte på krav, men vi behöver inte ha det här superneurotiska förhållande till ordet ordning. Alla vill ju ha ordning. Ingen vill ha bråk. Allra minst de bråkiga och stökiga eleverna.... Caligula lär aldrig återuppstå i Sverige. Det finns nog inte en enda med Caliguladrag kvar längre och inte direkt i synhåll närmaste 40 åren och inte direkt där problemen i svensk skola finns 2014....

ÅLDER OCH KLASSRUMSMETODIK 

I vilken ålder lär man sig mest? Vilken ålder är viktigast? Svårt att peka ut någon... Men det börjar 6-10 och svårt ta ikapp om man missar grunderna där... (svenska barn visar goda resultat i läsförståelse/hörförståelse till och med 8-9 år, sen tappar vi mot omvärlden! Svenska vuxna är bra på att läsa för små barn, och förskolorna är duktiga på detta med läsning också.. men inte skolan) Jag var en late bloomer, utvecklade inte detta att läsa böcker och hämta in info från böcker effektivt förrän typ 27 år....

Finland bygger metodiken på föreläsning och sen kombon genmensamt lärande/självständigt arbete och har inte lika mycket grupparbeten som i Sverige. Tycker det är lite grupparbetehysteri i Sverige. (länderna har olika demokratisyn som avspeglas i arbetsliv också: i Finland betyder ordet att man väljer en ledare demokratiskt som bestämmer, i Sverige: alla ska bestämma exakt lika mycket och allt blir kompromiss och prata-i-mun-på-varandra). Lärde mig i alla fall väldigt lite i de där gruppmomenten, men visst är det en relevant social träning.

Finland har mer högläsning än vad vi hade på 80-talet. I åren mellan 7-10, då man ska lära sig läsa. Framförallt är det en annan utgångspunkt i Finland än Sverige: en vi-känsla i klassrummet....

Ja, det är en stark gruppkänsla... i vårt östra grannland.... en annorlunda stämning... En alla-hjälper-alla-atmosfär. När man sitter i grupp och läser tex. Om man märker att någon halkar efter stannar hela gruppen upp. Alla måste vänta tills han kommer i kapp övriga och ingen får nånsin lämnas, ingen får sacka... Ungefär som när man springer i en grupp, en lagtävling i idrotten.... Det finns en stor vördnad för den som visar svaghetstecken och kan vara på plus och minus... att han känner sig utpekad...

Och samtidigt förklarar det här breddnivån.... landets otroliga likvärdighet vid 16 års ålder... när grundskolan är klar.  

SPRIDA KUNSKAP

Vad orsakade raset i svensk skola? Jo, en total missuppfattning av orden kunskap och kunskapsspridning.

Kunskap är motsatsen till elitism , kunskap är begreppet  som förebygger elittänk i världen. Hur går kunskapsspridningen i världen till? Den som har stora kunskaper i ett ämne brinner för att sprida den...

Min gudson älskar att prata om Guitar Hero , eftersom han har stora kunskaper om det.

Jag har jobbat mkt som lokalvårdare och minns min första dag och den fantastiska handledaren... Från Indien. Hon hade enorma kunskaper i ämnet och lärde mig alla metoder och verktyg. Hon brann för yrket eftersom hon hade kunskapen.

Tänk det här: ni har läst en bok. Om vad som helst. En kokbok. Eller en bok om andra världskriget. Då får ni en otrolig lust att berätta för alla om det ni läst... alla maträtter... eller händelserna på 30-talet.... så funkar kunskapsspridning. När man sett ett travlopp vill man berätta för alla vad som hänt. När man lärt sig något bara måste man ju sprida det till andra...

Funkar helt automatiskt.

Det blir en inre drift... i klassrummet... Man vill så gärna sprida vidare sina kunskaper... om man har stora inom ett område (eller superstora som i Finland efter att de grottat ner sig FEM år på högskola).

BÄSTE VÄNNEN----ETT FANTASTISKT SKOLMINNE

Vi spånade... den dagen ...de dagarna... minns de som de roligaste i mitt liv... låg på golvet till slut och skrattade så jag grät... minns att man fick torka tårarna med toapapper.... flera timmar...Vi spånade crazy...  minns det så tydligt... blev vildare och vildare... aldrig skrattat så mycket som den dagen... ett muntligt föredrag... vi skulle chocka... göra totalt oväntade saker... vi spånade spånade spånade... vi var helt galna.... vi ballade ur fullständigt den veckan... I skrattet.

Det var en stor och viktig uppgift i svenskan på gymnasiet. Ett muntligt föredrag 40 minuter, två och två. Den viktigaste uppgiften det året. Man fick välja precis vilket ämne som helst.... Vi valde Klas Östergren. Kompisens val. Köpte det. 

Vi skulle göra sensation.... det var vår utgångspunkt... allt vi pratade om det året var: sensation och nyskapande. Vi var rebeller. Vi skulle hålla ett föredrag som aldrig ägt rum i Sverige förut. Det var så hysteriskt kul att spåna med honom och han hade helt galna förslag... Vi var länge inne på att stå med ryggen mot klassen hela föredraget... eller öppna alla fönster och prata ut genom de.... nakenchocker och dans och musik var andra förslag....

Han ringde dan innan. Sa att vi skulle ställa in. En inställd spelning var också en spelning. Sa han . Det skulle vara en chockredovisning: en inställd spelning.... Vi var tvungna att göra den i alla fall några dagar senare och det var mycket musik och han hade skrivit låtar... och jag gjorde enmansteater, skådespelade....

Grejen med den där redovisningen var att den blev årets snackis i klassen... och fick mkt beröm av läraren och sen gjorde alla andra grupper liknande föredrag.... vi blev trendsättare för alla redovisningarna på gymnasiet.... ja det var nyskapande...  hade den effekt som nyskapande ska ha... murbräcka som skapade epigoner....  alla hakade på och gjorde performance av uppgifterna...

Alla klädde ut sig, ordnade skådespel....

Det var vår förtjänst.... och det trodde vi inte de där dagarna när vi låg på golvet och grät av skratt. 

 INNAN VI FAR FÖRBI NÄSTA SKOLA....

80 knyck.... på 30 -väg...

Ingen idé att stanna till.

 I 20 år har vi dragit förbi fort fort fort fort.... 

 Skolan var en förbifart i mitt liv, och i allas liv men jösses vilken betydelse förbifarten hade.. // September 2014 

 

 

 

 

TISDAG 8/8

Friidrotts EM-

... Norsk sensation, norskt friidrottsunder...  Svenskt också. Svenskt stål....

Ståhl, och en 17-årig i VM-final i stav, det är ganska crazy...

Vad ska man göra med denna sajt?

Innehållet varierat med åren - tre år bara sport.... Sen bara politik ett halvår. Mest skolan. 

Sen en historisk sajt. Skummade den igår, man blir rätt spyfärdig, inte direkt läsbar blogg..

Det var inte meningen att det skulle vara läsbart. Inte en tanke på det. Historiska temat var ren egoism. Kör på en månad till med egotrippen...

Lärt mig jättemycket.

Internet måste vara korthugget, så är det bara.

Blogg, facebook, youtube, allt.... Okej, twitter är ju extremt, 130 tecken , två meningar... Två meningar per dag.... Men allt på skärmar ska vara kort, allt i textväg, beror på hjärnan.... Förväntningar.... Hjärnan är inställd på saker och ting. Långa texter tillhör papperstidningar eller böcker. Kufiskt att publicera "bokmaterial" på nätet, kufiskt med långa bloggar... Några har gjort det, Englund har publicerat essäerna.... Uppfattas som kufiskt.

Men det märkliga är att poddar kan vara superlånga... Lyssnade på en som var 2 timmar och 11 minuter igår!!  

 

 

MÅNDAG 7 / 8 

Den intensivaste sommaren ... Varmast. Och mest omväxling. Regn varje dag. 

Behövs. 

Har inte hänt så mycket i världen som det brukar, den stora branden denna vecka, Västergötland ,det var ett par år sen..

Nu nyhetstorka.

Förutom friidrotts-vm och Anders Borg....

Blackouten. På sommarfesten. På en ö. Man har retat sig något oerhört på reaktionerna på twitter veckan efter, tappat respekt för twitter, allting är på tolvåringsnivå. Eller under.

Vet inte folk vad en alkoholblackout är? Tydligen inte. En blackout är ingen vanlig fylla. Som folk verkar tro.

Blackout är ett extremtillstånd, inget att leka med.

Hallå. Åh...alkohol...

Ett jättetema. Alkohol har tusen sidor, tusen sidospår. Detta faktum att de rikaste, överklassen dricker mest. Till exempel. Enligt statistiken är Djursholm etta i Sverige vad gäller alkoholkonsumtion.

Alkohol har explicit positiva sidor, och negativa. Om man får en får man alltid flera, vilktigt att veta i Borgfallet, 95 % av de som någon gång fått blackout får det igen. 30 minuter total minneslucka, när man vaknar upp minns man inget från det man "somnade" 30 minuter tidigare. Som att gå i sömnen. 

Som hypnos. Blackout är inget att håna eller bagatellisera, "sånt händer"... Blackout är ett tillstånd där något gått över gränsen, aldrig okej. Vad gäller alkohol finns självklara regler i vårt land, och alkohol i sig självklart okej, en fylla då och då också okej, men blackout - aldrig okej.

Självklart. Av en anledning: personen har noll koll på sina handlingar under de 30 minuterna.      

Reaktionerna... Kuddkrig. Hela twitter... Borg behöver inte hån eller kramar och ryggdunk, Borg behöver hjälp. Vård, proffsstöd. Finns massor att säga om alkohol...

Neurotiskt tema för svenne bananer. Man glömmer fort. Länge sen jag drack alkohol, ända sedan midsommar... Känns inte aktuellt. 

 

FREDAG  4 AUGUSTI

Tryckande skön värme, 

Värmen har kommit

Sen lite regn på kvällen, skönt.

 

ONSDAG 26

Samtidigt, en bar i Havanna... 

Mysteriet med försvunna mynten löst... De dök upp i skon. 

Behöver sova. Prio ett. Varje dag man kom hem hade man mynt i skon, fattade inte hur det gått till... Jo, var ju hål i fickorna. Sen rann de ner tydligen....  Hela vägen ner. 

En sned dygnsrytm, och imorrn ska man på en föreläsning om sömn.

"Passar perfekt för mig just nu", sa jag.

 

SÖNDAG 23 / 7

 Sista veckan i juli...

Sista veckan i juli, första veckan i augusti. Det är ju det man lever för. De två veckorna. Finns inget annat att göra, än att njuta...

Njuta av livet...

Känns som historien är avslutad, här i alla fall... Känns konstigt att skriva om Einstein, om man inte kan hitta någon humorvinkel på temat... Kanske hittar man något superspännande roligt ämne i historien om några veckor, finns ju rätt många... Humorhistorien till exempel.  

Friidrott. Fotbolls- EM. Vad händer annars i aktualitetsväg de här två veckorna då? Svar: ingenting. Hela landet ligger ju på klipporna, vad ska hända då? Hela aktualitetssverige är avstängt...

 

Sagan om Ego Boy innehåller det mesta. Den enkla hästen utan stam som blev oslagbar. Gick igenom rutan, rockidol, det tragiska slutet, olyckan ett år efter elitloppstriumfen, och Ingemar Olofsson som själv avled i bilolycka några år senare.   

TORSDAG 20 JULI 

Först när man läst sin sajt inser man vilka åsikter man har men jag förblir i stort sett alltid fullständigt ovetande... Eftersom jag aldrig läser min sajt.

Venedig, New York. 

Fick ett plötsligt behov, av Venedig, New York, resebloggen, matbloggen, sportbloggen, det är mina tre stora behov just nu. Det får pausa, ryggsäckslivet, helt naturligt i min ålder, onaturligt som 17 -åring, de som gick på café och läste Kafka och sen lägger man av med det säger dom, men det är tvärtom, baklängesromantiken, Venedig, New York, för femtitaggare. 

Högsommar.

Åsikterna utrensade...

Ryggsäcken tömd.

 ONSDAG 19 JULI

Våra blogginlägg chockar oss, förvränger vår barnatro och de åsikter vi trodde vi hade. WAT DA FAK! Western Canon, sen dök ett ännu värre ämne upp i huvudet, vi har ingen aning om vilka åsikter vi har, förrän vi bloggat. Friidrottsuppladdning, nervösa svenskor och svenskar i finslipningen för London, allsvenska, EM i fotboll rullar vidare. Samma upplägg match2! Samma bord bokat! Pälsallergikern petade på fel ställe, tvättade sen ett sjukt öga, sen kom han med den mest träffsäkra reflektionen från EM-premiärkvällen: "Grabbar, se er omkring...". Vi såg oss omkring. Det var inte särskilt mycket att titta på...

Det var tomma bord, väldigt lite folk på krogen, ödsligt, vilket är underbart skönt, ett par vid fönstret, en ensam kille i hörnet och en ensam flicka i baren, två sällskap. "Tänk förra sommaren och EM-premiären... Tänk nästa sommar... Tänk vilken otrolig skillnad... när det är manliga fotbollsmästerskap... då är det packat här inne ... drag under galoscherna ... inte ett bord ledigt."

Mästerskapet smög verkligen igång, ungefär som 94, sen stegras feelingen, tar fart till semin...

 Bildresultat för rocky seriefigur

 TISDAG 18 JULI

En nagelbitare i går. Ovisst hur det skulle sluta. In i det sista. 

Festen smygstartade, EM-premiären skulle avnjutas på resturang, lyckat val av restaurang för en gång skull. De hade 18 skärmar. De hade nya röda soffor. 

De hade trevlig personal, det viktigaste. Målaren och Pälsallergikern hade många glada stories om allt möjligt, fiske, Norge, hästar och dogs&cats, då och då tittade man på skärmarna också, matchen tog fart så småningom men ingen 94-feeling ännu... Någon timme tidigare ute i solen hade en hund i koppel kommit fram och skulle hälsa och naturligtvis gick den fram till Pälsallergikern. Engelsk bulldog. Som hade suttit i bil flera timmar sa hon, och var extra sällskapssjuk.

Inne på krogen sen under matchen small det till i hans öga, det vänstra, det blev rött och det rann och han var tvungen att gå på toa och hälla vatten och han räddade upp det hela sa han och kunde fortsätta se men det var alltså nära att bulldogen förstört kvällen, premiärfesten. 

 Han drog en story från tioårsåldern, en våldsam reaktion på en jycke som satt i under ett års tid, andnöd, allvarligt, lite begränsande med sådan allergi, det räcker att han befinner sig i en hage så är det kört. Eller klappa en hund.

Det tog fart i slutet av andra halvlek. 

Ovisst in i det sista men slutade med kryss.

Bildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comics

MÅNDAG 17 JULI

Klockan är nio. Det är grått.

Vad fan.
Kaffe utan socker. 
Grävde i arkiv. Morgonen försvann. Undersökte ett kluster, nästan hela morgonen, veckans tema. Journalistkåren.

Historien var bättre förr. Nu har vi äntligen förstått VARFÖR hjärnorna är olika, och vad vi kan göra åt det, och på sikt ska det förändra allting, hur samhället fungerar. 
Vi märker inte att vanorna är destruktiva förrän vi slutat med dem, rutinen under snart fyra år, att direkt efter frukosten läsa gamla amerikanska eller franska/engelska recensioner på nätet nästan en halvtimme. En tjej lurade in mig i kaffedrinkar och filmer och böcker. Det var i början av 10-talet. Hon hade konstiga vanor. Kaffe med grädde, mycket grädde, och som om inte det var nog, skivor med smör som skulle smältas och röras ner.

Bildresultat för laughing female actor movie scene

 

högsommarblogg

12 aug 2017

 

 

TISDAG 8/8

Friidrotts EM-

... Norsk sensation, norskt friidrottsunder...  Svenskt också. Svenskt stål....

Ståhl, och en 17-årig i VM-final i stav, det är ganska crazy...

Vad ska man göra med denna sajt?

Innehållet varierat med åren - tre år bara sport.... Sen bara politik ett halvår. Mest skolan. 

Sen en historisk sajt. Skummade den igår, man blir rätt spyfärdig, inte direkt läsbar blogg..

Det var inte meningen att det skulle vara läsbart. Inte en tanke på det. Historiska temat var ren egoism. Kör på en månad till med egotrippen...

Lärt mig jättemycket.

Internet måste vara korthugget, så är det bara.

Blogg, facebook, youtube, allt.... Okej, twitter är ju extremt, 130 tecken , två meningar... Två meningar per dag.... Men allt på skärmar ska vara kort, allt i textväg, beror på hjärnan.... Förväntningar.... Hjärnan är inställd på saker och ting. Långa texter tillhör papperstidningar eller böcker. Kufiskt att publicera "bokmaterial" på nätet, kufiskt med långa bloggar... Några har gjort det, Englund har publicerat essäerna.... Uppfattas som kufiskt.

Men det märkliga är att poddar kan vara superlånga... Lyssnade på en som var 2 timmar och 11 minuter igår!!  

 

 

MÅNDAG 7 / 8 

Den intensivaste sommaren ... Varmast. Och mest omväxling. Regn varje dag. 

Behövs. 

Har inte hänt så mycket i världen som det brukar, den stora branden denna vecka, Västergötland ,det var ett par år sen..

Nu nyhetstorka.

Förutom friidrotts-vm och Anders Borg....

Blackouten. På sommarfesten. På en ö. Man har retat sig något oerhört på reaktionerna på twitter veckan efter, tappat respekt för twitter, allting är på tolvåringsnivå. Eller under.

Vet inte folk vad en alkoholblackout är? Tydligen inte. En blackout är ingen vanlig fylla. Som folk verkar tro.

Blackout är ett extremtillstånd, inget att leka med.

Hallå. Åh...alkohol...

Ett jättetema. Alkohol har tusen sidor, tusen sidospår. Detta faktum att de rikaste, överklassen dricker mest. Till exempel. Enligt statistiken är Djursholm etta i Sverige vad gäller alkoholkonsumtion.

Alkohol har explicit positiva sidor, och negativa. Om man får en får man alltid flera, vilktigt att veta i Borgfallet, 95 % av de som någon gång fått blackout får det igen. 30 minuter total minneslucka, när man vaknar upp minns man inget från det man "somnade" 30 minuter tidigare. Som att gå i sömnen. 

Som hypnos. Blackout är inget att håna eller bagatellisera, "sånt händer"... Blackout är ett tillstånd där något gått över gränsen, aldrig okej. Vad gäller alkohol finns självklara regler i vårt land, och alkohol i sig självklart okej, en fylla då och då också okej, men blackout - aldrig okej.

Självklart. Av en anledning: personen har noll koll på sina handlingar under de 30 minuterna.      

Reaktionerna... Kuddkrig. Hela twitter... Borg behöver inte hån eller kramar och ryggdunk, Borg behöver hjälp. Vård, proffsstöd. Finns massor att säga om alkohol...

Neurotiskt tema för svenne bananer. Man glömmer fort. Länge sen jag drack alkohol, ända sedan midsommar... Känns inte aktuellt. 

 

FREDAG  4 AUGUSTI

Tryckande skön värme, 

Värmen har kommit

Sen lite regn på kvällen, skönt.

 

ONSDAG 26

Samtidigt, en bar i Havanna... 

Mysteriet med försvunna mynten löst... De dök upp i skon. 

Behöver sova. Prio ett. Varje dag man kom hem hade man mynt i skon, fattade inte hur det gått till... Jo, var ju hål i fickorna. Sen rann de ner tydligen....  Hela vägen ner. 

En sned dygnsrytm, och imorrn ska man på en föreläsning om sömn.

"Passar perfekt för mig just nu", sa jag.

 

SÖNDAG 23 / 7

 Sista veckan i juli...

Sista veckan i juli, första veckan i augusti. Det är ju det man lever för. De två veckorna. Finns inget annat att göra, än att njuta...

Njuta av livet...

Känns som historien är avslutad, här i alla fall... Känns konstigt att skriva om Einstein, om man inte kan hitta någon humorvinkel på temat... Kanske hittar man något superspännande roligt ämne i historien om några veckor, finns ju rätt många... Humorhistorien till exempel.  

Friidrott. Fotbolls- EM. Vad händer annars i aktualitetsväg de här två veckorna då? Svar: ingenting. Hela landet ligger ju på klipporna, vad ska hända då? Hela aktualitetssverige är avstängt...

 

Sagan om Ego Boy innehåller det mesta. Den enkla hästen utan stam som blev oslagbar. Gick igenom rutan, rockidol, det tragiska slutet, olyckan ett år efter elitloppstriumfen, och Ingemar Olofsson som själv avled i bilolycka några år senare.   

TORSDAG 20 JULI 

Först när man läst sin sajt inser man vilka åsikter man har men jag förblir i stort sett alltid fullständigt ovetande... Eftersom jag aldrig läser min sajt.

Venedig, New York. 

Fick ett plötsligt behov, av Venedig, New York, resebloggen, matbloggen, sportbloggen, det är mina tre stora behov just nu. Det får pausa, ryggsäckslivet, helt naturligt i min ålder, onaturligt som 17 -åring, de som gick på café och läste Kafka och sen lägger man av med det säger dom, men det är tvärtom, baklängesromantiken, Venedig, New York, för femtitaggare. 

Högsommar.

Åsikterna utrensade...

Ryggsäcken tömd.

 ONSDAG 19 JULI

Våra blogginlägg chockar oss, förvränger vår barnatro och de åsikter vi trodde vi hade. WAT DA FAK! Western Canon, sen dök ett ännu värre ämne upp i huvudet, vi har ingen aning om vilka åsikter vi har, förrän vi bloggat. Friidrottsuppladdning, nervösa svenskor och svenskar i finslipningen för London, allsvenska, EM i fotboll rullar vidare. Samma upplägg match2! Samma bord bokat! Pälsallergikern petade på fel ställe, tvättade sen ett sjukt öga, sen kom han med den mest träffsäkra reflektionen från EM-premiärkvällen: "Grabbar, se er omkring...". Vi såg oss omkring. Det var inte särskilt mycket att titta på...

Det var tomma bord, väldigt lite folk på krogen, ödsligt, vilket är underbart skönt, ett par vid fönstret, en ensam kille i hörnet och en ensam flicka i baren, två sällskap. "Tänk förra sommaren och EM-premiären... Tänk nästa sommar... Tänk vilken otrolig skillnad... när det är manliga fotbollsmästerskap... då är det packat här inne ... drag under galoscherna ... inte ett bord ledigt."

Mästerskapet smög verkligen igång, ungefär som 94, sen stegras feelingen, tar fart till semin...

 Bildresultat för rocky seriefigur

 TISDAG 18 JULI

En nagelbitare i går. Ovisst hur det skulle sluta. In i det sista. 

Festen smygstartade, EM-premiären skulle avnjutas på resturang, lyckat val av restaurang för en gång skull. De hade 18 skärmar. De hade nya röda soffor. 

De hade trevlig personal, det viktigaste. Målaren och Pälsallergikern hade många glada stories om allt möjligt, fiske, Norge, hästar och dogs&cats, då och då tittade man på skärmarna också, matchen tog fart så småningom men ingen 94-feeling ännu... Någon timme tidigare ute i solen hade en hund i koppel kommit fram och skulle hälsa och naturligtvis gick den fram till Pälsallergikern. Engelsk bulldog. Som hade suttit i bil flera timmar sa hon, och var extra sällskapssjuk.

Inne på krogen sen under matchen small det till i hans öga, det vänstra, det blev rött och det rann och han var tvungen att gå på toa och hälla vatten och han räddade upp det hela sa han och kunde fortsätta se men det var alltså nära att bulldogen förstört kvällen, premiärfesten. 

 Han drog en story från tioårsåldern, en våldsam reaktion på en jycke som satt i under ett års tid, andnöd, allvarligt, lite begränsande med sådan allergi, det räcker att han befinner sig i en hage så är det kört. Eller klappa en hund.

Det tog fart i slutet av andra halvlek. 

Ovisst in i det sista men slutade med kryss.

Bildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comicsBildresultat för bizarro comics

MÅNDAG 17 JULI

Klockan är nio. Det är grått.

Vad fan.
Kaffe utan socker. 
Grävde i arkiv. Morgonen försvann. Undersökte ett kluster, nästan hela morgonen, veckans tema. Journalistkåren.

Historien var bättre förr. Nu har vi äntligen förstått VARFÖR hjärnorna är olika, och vad vi kan göra åt det, och på sikt ska det förändra allting, hur samhället fungerar. 
Vi märker inte att vanorna är destruktiva förrän vi slutat med dem, rutinen under snart fyra år, att direkt efter frukosten läsa gamla amerikanska eller franska/engelska recensioner på nätet nästan en halvtimme. En tjej lurade in mig i kaffedrinkar och filmer och böcker. Det var i början av 10-talet. Hon hade konstiga vanor. Kaffe med grädde, mycket grädde, och som om inte det var nog, skivor med smör som skulle smältas och röras ner.

Bildresultat för laughing female actor movie scene

 

 


 

 

 

EN SAJT OM IKONERNA

 

DIGITAL

HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: